Galego-asturiano

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ir para: navegação, pesquisa
Ambox important.svg
Foram assinalados vários aspectos a serem melhorados nesta página ou se(c)ção:
Galego-asturiano
Outros nomes: Fala de entrambasauguas, Galego de Asturias, Eonaviego
Falado em: Flag of Spain.svg Espanha
Região: Astúrias, Galiza
Total de falantes: 45.000
Família: Indo-europeia
 Itálica
  Românica
   Italo-oriental
    Oriental
     Galo-ibérica
      Ibero-romance
       Ibérica ocidental
        Galaico-português
         Galego-asturiano
Regulado por: Secretaria Lingüística do Navia-Eo
Códigos de língua
ISO 639-1: --
ISO 639-2: ---

O galego-asturiano, eonaviego, língua eonaviega, fala do ocidente das Astúrias ou galego das Astúrias (ou simplesmente fala para os seus falantes) é um conjunto de falas que tem sua origem na língua galaico-portuguesa, cujo domínio linguístico se estende, como o seu nome indica, na zona asturiana compreendida entre os rios Eo e Navia, se bem que a sua área de influência abarque também zonas mais orientais que o citado rio Navia. Este território é conhecido como Terras do Eo-Navia (e não coincide com a comarca de Eo-Navia).

As Terras do Eo-Navia compreendem os municípios asturianos de Boal, Castropol, Coaña, Illano, El Franco, Grandas de Salime, Ibias, Pesoz, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Taramundi, Vegadeo, Villanueva de Oscos, e partes de Navia, Villayón, e Allande. Historicamente esta zona esteve e está muito isolada do resto das Astúrias, e também da Galiza e Castela, devido às suas fronteiras naturais: o rio Eo, a cordilheira Cantábrica e o rio Nalón, e o mar Cantábrico. Também é uma zona de paisagens abruptas, menos a parte da linha de costa que é mais plana.

Origem e evolução da língua[editar | editar código-fonte]

Exemplos de textos:

2ª metade do século XII Ano 1.153 ...Testo uobis et concedo per suis terminis certis per termino de Menustux e inde de super ad petram de Gio a Cornu de Meyiones, et ad penna de Teyxeyra, et al Pico pequeno, et allas mestas de Bouspoulim et commo uay pello regueyro a Sobrepe aa pena das ouellas, et inde in directum ad petra Uocatoria et ad aquam de Ferueça et cómmodo uertitur aquam al final de Pena Leyra, na Nauia per ubi potueritis inuenire.... Ad patrem (sic) vero regis quingentos solidos boos exsoluat.Vid. Floriano Llorente, Pedro: "Coleção diplomática do Mosteiro de Vilanova de Oscos, I, RIDEA 1981, nº 102, p. 138. (em espanhol)


1ª metade do século XIII Cunusçuda cousa seia a quantos esta carta viren commo eu María Uicentez de Cedamona vendo a uos abbade don Guillermo de Santa María de Villa Noua d’Oscos e ao conueto desse mismo lugar quanta heredade eu aio e deuo auer en Çedamona por preço qua a mí e a uos ben prougo, conuen a saber: hun boy boon e çen solidos, preço me outorgo por ben pagada e sse mays val doo por Deus e por mina alma e de meus parentes. E de este día en deante seia tirada de nosso poder e seia metuda en no uosso e no do moestero e se alzen da mina parte ou da aldea contra esta uençon contra esta doaçon veer, aia a maldiçon de Deus e a mina e con Iudas eno inferno iasca por senpre e aa uoz del rey peyte çen morabentinos e dobre ao moestero a heredade e a carta uala por senpre. Feyta a carta en Gyo...Vid. Floriano Llorente, Pedro: "Coleção diplomática do Mosteiro de Vilanova de Oscos, I, RIDEA 1981, nº 102, p. 143. (em espanhol)


2ª metade do século XIII, año 1261 Se vos ende quissierdes yr leyxade a quarta de quanto overdes ao monasterio… a vossa morte venirdes aa septultura do monasterio con vossas mandacionesCastellano Oliveros, Luis. "Algumas reflexões sobre o infinitivo conjugado nos documentos do Mosteiro de Vilanova de Oscos", Britonia II, 1995-1996, p. 124

Fins do século XIII Devante de vos Johan Rodriguez, juyz del Rey, Eu frey Johan Peláez vestiario de Vila Nova d’Oscos polo abbade e polo convento desse mismo logar, dígonos querellando e pézonos por justicia que fagades ao concello da Pobra de Revoredo, que como nos eno noso monte de Candanosa teníamos noso frade o qual monte iaz eno noso couto de Santa Columba, ho qual couto avemos ven gardado con todos sous dereytos, que veneron los omes da pobla de Revoredo acernaron os nosos montes, nomenadamente… Ende nos dizemos que los danos que feceron enos montes devanditos os quaes nos pertenecen de dereyto e deven ser nosos por razón de Santa Columba que nolos fagades entregar os quaes danos estimamonos C maravedís dos pretos. Salvo de toller e de nader se mester for Alvárez Castrillón, José A., Os Oscos nos séculos X-XII p. 144.


1ª metade do século XIV, ano 1328 E por esta doaçión e por esta esmolna que vos Pedro Méndez façedes ao monsterio sobredito e abade e convento que son e que an de de vir, e por cuanto ben e emparamento façedes ao mosterio e prometedes de façer, nos abbade e convento logo de presente reçebemosvos llogo por noso familiar e damosvos e outorgamos parte en todo o ben que se feçer no mosterio de Santa María de Villa Nova en toda a orden de Cistel ata o día da fin do mundo...Alvárez Castrillón, José A., Os Oscos nos séculos X-XII p. 144.


2ª metade do século XIV 1377 Sepan quantos esta carta viren commo Teresa Meen, frada profesa no Monesterio de Santa María de Villa Nova d'Oscos, do en doazon al dito monesterio, por las almas de meu padre de mina madre e mía, e de aquelos a quen eu son teuda, todos benes asy mobres commo rayzes que eu aio en Lanteyro, en Bullaso, en Lavallos e en Mon, e en todos los terminos e jurdiçon da Probra de Castropol, e otorgo e mando que seian do monesterio todos, por quanto os mandaron y meu padre e mina madre con meu otorgamento. E vos, o dito don Abbad e convento, non me avedes a tirar estos erdamentos nen parte de delos, nen los otros que y el monesterio que levava meu padre e mia madre por los trinta maravedís según teno huna carta per que nos aforastes e dovos liçençia que vos pósades trocar e ministrar por lo dito foro os novos delos. E non avedes a dar nen aforar, nen vender, nen supinnorar, nen allear, nen malparar estos ditos herdamentos e benes. E Eu Teresa Meen frada profesa do dito monesterio asy o otorgo e prometo de ter e gardar todo esto que se aquí reconta.Alvárez Castrillón, José A., Os Oscos nos séculos X-XII p. 187.


1ª metade do século XIV, ano 1417 ...per tal preyto e condyçon vos aforo estas ditas herdades que as lavredes ben, e paredes ben, e que diades nos el dito don Abade e monesterio por foro cada anno huna taega de bon centeno medido per la medida dita de Santalla, livre de polvo e de palla; e que seyades amigos boos e leales do monesterio ennas cousas que vos poderdes, e qe estas ditas herdades que vos non posades vender nen subpynorar nen escabyar a outra parte por ninguna manera, e a la morte ou saydo del postermeyro de vos a los desste foro sayr que nos fiquen ao dito monesterio as ditas erdades lyvres e quitas e desenbargadas de vos e de vosa voz con todos sous chantados e aboamentos que elas estevere, vosa novydade alçada dando al monesterio aquelo que lle deverdes deste dito foro as quales herdades iaçcen su signo de Santalla d'Oscos...Alvárez Castrillón, José A., Os Oscos nos séculos X-XII, p. 215


2ª metade do século XV, ano 1466 Sepan quantos esta carta viren commo nos don Lope abbad del moesterio de Santa María de Uilla Nova d’oscos, e prior e conuento do dito moesterio aforamos a uos Lopez Pérez e a uosa muller Ynés Fernández, e a os fillos e netos que ouierdes unos de outros, conuén a saber que uos aforamos o noso casal de Bustapena asy commo lebóu e usou Miguel Andrés que ende moróu, casa e orrio e teytos e paos e erdamentos [bravos e] mansos que lle pertenescen e con la erdad que foy de [...] Domínguez e de Aluaro que lauraua Aluaro de Perdigueros. [Esto] todo asy commo senpre andóu esto commo dito [he vos] aforamos que déades e pagedes de foro en cada hun anno todos los foros e deretos ao convento e [ao moesterio] asy commo pagaua o dito Miguel Andrés e desta erdad que auedes de dar el quarto a Dominga Fernández por seus días muller que foe de Aluaro de Perdigueros...Alvárez Castrillón, José A., Os Oscos nos séculos X-XII p. 233


2ª metade del siglo XVI, Ibias Tormaleo Cantar Deita palla al boi Gonzalvo

Deita palla á ó boy

Freija Ferrández fiandera honrada

puja cada fío, va pucherada

Cartas de Euxenio de Salazar vecinho e natural de Madrid Imprenta e estinotipia de Rivadeneyra, 1866, pág. 88


Siglo XIX. Aportanse também os seguintes textos recolhidos do refraneiro do século XIX por Fernández Fernández e Acevedo Huelves


(Concejo de Boal):

Lliras che quito, nel marco las poño, toma, can, lliras y pan.

En Villanova nin vaca nin nora nacen os gutos y votanlos fora.

En Llanteiro nun hay mozas, en Mezà todas son veyas, en Miñagon milindrosas y en Serandías a fror d'ellas. Pernas tortas das Cavanas, regallóis os da Pilella, chamuscados os de Boal, viva el llugarín de Armal. Veite cerzo, cercellín, de este valle regueirín, qu'ei che vèn Xuan de riba, xurando y devotando, que ch'a partir ua dida, si te coye costa arriba, que ch'a partir un brazo si te coye costa abaxo.Acevedo Huelves, Boal e seu Concejo, Oviedo 1.898 pág. 50, 76 y 61

(Concejo de Vilanova de Oscos)

Polavila polavila, Eu ben sei donde la hay, indo porlo río arriba no moliño de meu pay. Acevedo Huelves, Boal e su Concejo, Oviedo 1.898 p. 76.

(Concejo de El Franco) En casa chía, llougo se fai a cía.

Condo che dian a oveya, coye a corda y vay por ella.

As cuitas ayías, num me quitan dormir.

A mía fiya arruita fame muita, a mía nora vocía e de chía.

Antroido, godoiro, paso por Arbon con un cesto na mau comendo rapón.

D`os sesenta pra riba, nun moyes a barriga.

De valdre texen os cais, que nun rompen a roupa.

A vaca da mía vecía, da meyor lleite ca mía.

Condo Dios nun quer, os Santos nun poden.

Que mañá nos traiga, un boo día de solín.

Arco de veya revolve na terra, col dido monín que nun chova por mín, col dido pulgar que chova nel mar.

Foyas na figueira, farros na ribeira.

Cerco lluar ponte a enxugar.

Xente de marina, xente de gran caldeirada, día de muyto vispera de nada.

Home fraque y non de fame, mira que nun te agarre.

Condo chove y fai frío, cantan os gallos na veira del río.

Alló enriba, nun, sei unde, encontrein con nun sei quen, en casa de xa me esqueice, nun me podo acordar ben.Fernández Fernández, Marcelino. El Franco e seu Concejo 1.898, p. 112 e ss.

Comparação do galego-asturiano com as outras línguas galaico-portuguesas[editar | editar código-fonte]

O galego de Astúrias dentro do conjunto de áreas lingüísticas do galego

a) Fonéticos

- Sufixo latino –anu perde totalmente a nasalidade: ‘mao’ (mão), ‘ chao’ (chão), ‘ermao’ (irmão)
- Formação dos plurais: ‘camiois’ (camiões), ‘pantalois’ (pantaleões), cais (cães)
- Aumentativo: Casúa (grande casa), muyerúa (grande mulher), bobúa (grande boba)
- Formação do feminino: búa (boa), ermá (irmã), ladrúa (mulher ladrão)
- Perda das nasais palatais: Dieiro (dinheiro), cocía (cozinha), espía (espinha), etc.
- Formação diminutivos: Pequenía/pequenín, (pequenino/a), nía/nenín (menino/a), contíus (continhos)
- Deformação do vocalismo: Cía (ceia), Avía (Aveia), bús (bons), ayeu (além)
- Velarização das codas nasais e deformação do vocalismo como conseqüência da perda do -n- intervocálico.[1]
- Supressão do ditongo –ua com coda em –n-: lat. quandum> eon. condo (quando), lat. quantum> eon. conto (quanto), lat. Iohannes> Eon. Xan, ant. Sayane (João)
 • Palatizacão da -l- inicial na metade da comarca eonaviega, deste jeito vem assim a ficar-se nos conçelhos de Boal, Coaña, El Franco, Navia e Villayón. Nesta zoa distingue-se os fonemas -j- e -lh-. [2]. Também no Este da comarca mantém a degeminação da -lh- gallía (galinha), villa (vila), callar (calar), etc.
 • Conservação da -l- intervocálica, assim: xelar (gear), cèlo (céu), calente (quente), etc.
 • Vocalismo nasal. O mesmo que o resto do galego exterior, consta documentado até o século XIX, como o vocalismo nasal era um fenômeno bastante comum em todo o território eonaviego. Dámaso Alonso foi o primeiro em constatar este fenômeno muito esparzido nos Ancares. Menéndez García sinala restos de nasalidade em Freixulfe e em pontos de Villayón, e Celso Muñiz em O Valledor na fronteira co asturleonés. Atualmente, este fenômeno é observado apenas, mas a existência generalizada deste fenômeno no passado é fundamental para entender a fonética do galego-asturiano. Exemplo deste vocalismo nasal é que nesta língua, diferentemente de outras falas galego-portuguesas, as vocais em sílabas com coda nasais som sempre abertas, conseqüência necessária de velarizar estes sons, estádio prévio á formação do vocalismo nasal.[3]


b) Morfológicos

 • Aspectos metafónicos do vocalismo verbal. Tem esta língua, mesmo que as demais da família galaico-portuguesa, uma forte dependência do vocalismo originário da língua latina, fecho, que no galego-asturiano resulta ainda mais conservador. Assim, a flexão verbal do galego-asturiano vem condicionada pela perda da distinção entre as vogais abertas e fechadas no latim vulgar. Ignorando se a distinção entre as vogais átonas e dada a mobilidade das vogais tônicas da raiz verbal, os falantes prevalecem o morfema sobre a raiz na maioria dos supostos, distinguindo entre abertas e fechadas segundo se trate a sua posição tônica ao conjugar o verbo. De fato, o vocalismo vem adir certas denotações metafónicas por depender aquele da flexão verbal ignorando a origem etimológica das palavras. Assim, nos supostos das formas pessoais fortes, as três pessoas do singular e a terceira do plural do presente de indicativo, todo o subjuntivo e a segunda do imperativo, em que os falantes distinguem sempre entre e- e o- abertos, mantendo sempre a distinção entre a forma forte e débil, exceto os verbos monossilábicos, nos quais a vogal tônica da raiz e o morfema coincidem, ademais dos verbos ‘deber’ (dever) e ‘ceder’, de fato irregulares em galego-asturiano.
 • Futuro sintético: Caráter próprio do Galego-asturiano é a construção do tempo futuro a través do sintagma ‘haver’ + pronome + infinitivo verbal, em construções como "eiyes atizar" ou outras "eivos dar", "y'a poñer", que som semelhantes as empregadas em portugués ao prefixar o pronome pessoal á desinência: agitar-lhes-ei, dar-vos-ei, colocar-lhe-á.[4]
 • Particularismo também é o mantimento da desinência «–des» fronte á tendência a sua supressão em Português. Neste o eonaviego é mais parecido ao galego e se desvia mais do português. Assim, García García em referência à primeira conjugação sinala: «Como nas outras conjugações mantêm-se o -d- etimológico da 2ª pessoa do plural, mas na primeira «-ades», cede progressivamente ante «-ais», e ambas alternam com «–aides» pelo efeito do castelhano». O mesmo ocorre com a primeira pessoa do plural do presente de imperativo no que Fernández Fernández recolhe para 1898, ‘cantaide’ e ‘balaide.’ O mesmo que no português segue neste o paradigma do asturiano, e diz-se ‘cantais’ e ‘cantai’ mesmo igual que no asturiano. Por outra, do exame das falas galego-leonesas do Bierzo e Sanabria quanto mais ao Sul tende-se a empregar –ais e –ai em vez de -ades e -aide. Porém, na atualidade essas desinências estão a perder terreno em favor de –ais e –ad. Esta evolução é conseqüência quase com toda seguridade do influxo das falas do Sul por efeito da reconquista, fato que monstra o caráter conservador do Eonaviego. Nalgum caso a presença desta desinência e maior que no galego, assim, o advérbio 'quizades' ("talvez").
 • Artigos, possessivos e demonstrativos. Há um consenso entre o maculem e o neutro em artigos, em possessivos e em demonstrativos. Convém sinalar, que se bem são gerais as formas próprias do gênero neutro, como ficou evidente Frías Conde, o emprego destas formas é devido a uma influenza do castelhano, sendo desconhecidas originariamente em eonaviego,[5] e é que sendo raro que seja o neutro «lo», o único artigo que começa em consoante, resulta fora de toda a dúvida o caráter estranho de tal artigo, se termos presente que ningum analista registra a existência de contrações com «lo», sendo isto inadmissível tanto em galego como em asturiano.
Artigos Masculino feminino Neutro
Singular el a el
Plural os as os
Possessivos Masculino feminino Neutro
Singular meu/tou/sou mía/túa/súa --
Plural meus/tous/sous mías/ tuas/ suas --
Demonstrativos Masculino feminino Neutro
Singular este/ese/aquel esta/aquela/aquel/la esto/aquel/lo
Plural estos/esos/aquel/los estas/aquel/las/aquel/las estos/aquel/los
 • Formas verbais compostas. García García, para o Concelho do Franco e Celso Muñiz para O Valledor, admite as formas compostas com ter como auxiliar, se bem com um emprego mais restringido que em castelhano e com uma conotação de probabilidade. Neste não difere o galego-asturiano do galego e do asturiano ocidental, pois este rasgo parte mais dum particular posição destes autores respeito da morfossintaxe das formas compostas, que da existência de uma especialidade própria do galego-asturiano.


c) Sintáticos

 • Conservação dos sintagmas preposicionais partitivos (acusativo parcial) nas cláusulas limitativas ou especificativas contidas junto a verbos transitivos. O uso de partitivos no galego-asturiano é pouco comum, assim, não se observam nenhum vestígio nos provérbios tradicionais de Fernández Fernández, (1898), como também no periódico ‘El Castropol’ (1905), nem no «Aldeano», (1932), também não há referência alguma no dicionário de Acevedo, (1932). García García em 1976, na sua teses doutoral: «El Habla del Franco», é o melhor que tem documentado. Os exemplos que da Fernández Vior para A Veiga, entende-se melhor como elipses dos falantes que como propriamente partitivos, assim: Botame bèn della, Einda temos dél, (veja-se, “El habla de la Vega, A Veiga y su conceyo”, p. 216), outro tanto pode-se dizer, de Celso Muñiz para O Valledor, (El habla de Valledor, p. 266). Em galego, documente-se também este uso impróprio do partitivo no Val do Suarna. [6]
 • Resulta também característico do eonaviego, o cambio de gênero para precisar um coletivo ou um número impreciso de cousas, assim, "el anada", "el herba", (distingue-se assim "a hèrba" uma folha de grama, de "el hèrba", uma sacada de grama), também em sintagmas adverbiais como "da feito", "da remoyo", etc. Veja-se exemplos dos provérbios do século XIX: “A terra que da a ortiga é pra mía filla/ a que nún la cría è prá mía vecía”, “El anada d’un mal ano/ máyase nún eirado”
 • O papel do complemento reflexivo, são substituídas pólas diversas formas contratas de ‘ye’: ‘yo’, ‘ya’, yos, yas, así: deoyo, llevayo, etc.
 • O infinitivo conjugado mantém-se no Eonavia, emprega-se quando os processos têm diferentes sujeitos e quere evitar-se ambigüidade. Tomamos os seguintes exemplos de García García, “El habla del Franco”:
- “É hora d’erguèrense”
- “De recoyéredes entr’os dous el hèrba, é facil que nún vola piy’l augua”.
- “Irei buscarvos pra véremo-los xuntos”.
- “Vid’a mía casa pra miraremos esos llibros”.

Comparativa de algúns provérbios[editar | editar código-fonte]

Eon.: El que rouba un lladrón, tèn cèn anos de perdón, (Fdez. Fdez. El Franco y su Concejo, 1898)
Gal.: Quen rouba un ladrón, ten cen anos de perdon
Port.: Ladrão que rouba ladrão, tem cem anos de perdão


Eon.: Na tèrra dos cègos, el torto è Rey, (Fdez. Fdez. El Franco y su Concejo, 1898)
Gal. En terra de cegos, o torto é Rei
Port. Em terra de cego, quem tem um olho é rei
Eon. Condo Dios quer, de todos os vèntos chòve, (Acevedo y Huelves, El bable de occidente p. 60)
Gal. Cando Deus quer, de todos os ventos chove
Port. Quando Deus quer, com todos os ventos chove


Eon. Dos sesènta pra riba/ nún te mòyes a barriga, (Fdez. Fdez. El Franco y su Concejo, 1898)
Gal. Dos sesenta (corenta) para riba/non molles a barriga
Port. Dos sessenta (dos quarenta) para riba não molhes a barriga

Ligações externas[editar | editar código-fonte]

Referências

 1. Vid. Dámaso Alonso, engañar, volar, casos y resultados de velariación de –n- en el dominio Gallego. Homenagem a Fr. Krüger, Mendoza II, 1952, PP. 210 y ss.)
 2. García García propõe as seguintes oposições ‘callo’ (verbo ‘calar’), cayo (verbo cair), rayo (fenómeno meteorológico), rallo (verbo rallar), piyo/pillo (sust)
 3. Veja-se Fernández Fernández, Marcelino, «El Franco y su concejo», p. 51, Dámaso Alonso y García Yebra «Cuadernos de Estudios galegos, XVI», Santiago de compostela 1.961 págs. 43-79, ver também respeito das falas ancaresas «O galego-leonés dos Ancarés e seu interesse para a dialetologia portuguesa», em II colóquio de Estudos Luso Brasileiro, Lisboa pág. 331.
 4. Este tipo de construções, se bem menos freqüentes, ocorre também no castelã antigo, assim no livro do cavaleiro de Cifar, (aprox. 1300) «bien se que vos pesa, pero conoçerle-hedes esta vegada mejoría», o tempo separável está documentado em castelão ata o século XVIII, e conservam ainda em judaico-español, ver assim HANSSEN, Gramática Histórica de la lingua castellana, (1913), Paris 1966, § 62.
 5. Frías Conde «Los derivados de "ille" e "illum" en el galego de Asturias», ‘’Revista de Filoloxía románica’’, nº 10, 1993, pags. 241-252)
 6. Rodríguez Castellano, ‘’El habla del Valle del Suarna’’, p. 168. Veja-se também «Informe sobro a fala ou galego asturiano», publicado pela Academia da Língua Asturiana no ano 2006, p. 31; Bechara, Evanildo, Moderna Gramática Portuguesa, 36ª edição, 2003, p. 161; Cidrás Escáneo, Francisco (1998): “Marcaxe preposicional do obxecto en galego. Emerxencia e vicisitudes dun proceso de gramaticalización sintáctica”, in Dieter Kremer (ed.): Homenaxe a Ramón Lorenzo. Vigo: Galaxia, vol II: 569-580)

Bibliografia[editar | editar código-fonte]