Línguas cahuapanas

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Cahuapana (Kawapana)
Falado(a) em: Peru
Total de falantes: 11,3 mil
Família: Macro-Jibaro
 Cahuapana (Kawapana)
Códigos de língua
ISO 639-1: --
ISO 639-2: ---
Áreas Cahuapananas (rosa) e Jivaroanas (violeta) – Pontos são localizações documentadas, áreas sombreadas são da provável extensão no século XVI

As línguas cahuapanas são duas, a Chayahuita e a Jebero.[1] São faladas por mais de 11,3 mil pessoas no Peru. A Chayahuita é falada pela maioria desses 11,3 mil falantes, a Jebero está quase extinta:.

Kaufman (2007) inclue a língua urarina e a puelche, ambas línguas Macro-Andinas, nesse mesmo ramo.

Línguas[editar | editar código-fonte]

  • Jébero (ou Chébero, Xébero, Xíwila)
  • Chayahuita (ou Balsapuertino, Cahuapa, Chawi, Chayabita, Chayawita, Chayhuita, Tshaahui, Paranapura, Shayabit) – tem dois dialetos.
    • Chayahuita
    • Cahuapana (ou Chebero, Xebero, Xihuila)

Reconstrução[editar | editar código-fonte]

Algumas reconstruções do proto-cahuapana, de nomes de plantas e animais (Nikulin 2022):[2]

Português Inglês ou Espanhol Amazônico Proto-Kawapana Shiwilu Shawi
fruta-pinha, Annona squamosa anona *aɘ ɘk-pi ɘ(-ʃa), aɘ
gambá opossum *ana-si ana-sɘɾ ana-ʃi
árvore-da-chuva huaman samana tree *aɴpiɴnɪaɴ aɴpɘɴɲaɴ aɴpiniaɴ
traíra huasaco fish *aʔlanaɴ aʔlana(ɴ) aʔnanaɴ
mãe-da-chuva hualo toad *ɘɴpu ɘɴpu iɴpu
jenipapo genipa, huito tree *ɘsa ɘksa isa
carapanã night mosquito *ɪjuɴ ijuɴ joɴ
jaú cunchi fish *ɪki(ɾ/l)ala ikɘʎala ikiana
pássaro bird *ɪlaɴsiʔ ilaɴsɘˀɾ ina(i)ɴʃi-ɾa ~ inai-ɾa
corda de chambira chambira cord, rope *ɪla-ɾɪɴ ila-ʎiɴ ina-ɾiɴ
tatu-canastra giant armadillo, yanguaturi armadillo *ɪpɘ ipɘk ɘpɘ ~ ipɘ
mutum curassow *ɪˀsa iʃa iʔsa
morcego bat *isɘʔ iʃɘk isɘʔ
cutia agouti *itɘʔ ɘttʃɘk iʰtɘʔ
cupim termite *iʔtɘ(ʔ)- ɘttʃɘk-la iʔtɘ-ɾɘʔ
Nectandra cordata muena tree *jaˀka(-ɾa) ð̞aka(-la) jaʔka-ɾa
piranha piranha *janaɴ ~ *junaɴ ð̞unaɴ janaɴ
flor flower *jaɴku ð̞aɴku jaɴko
garça-branca-grande great egret *jawɘɾɘ ~ *ɪawɘɾuʔ jaukluʔ ~ jawɘkluʔ jawɘɾɘ
açaí chonta/açaí palm *jawi(-ɾa) ð̞awɘɾ, ð̞awɘ-ʎa jawi-ɾa
cobra snake *jaʔ-waɴ ð̞aʔ-waɴ jaʔ-waɴ
lontra otter *jɘɴnɪ ð̞ɘɴɲi ini
tucano toucan *juˀwɪɴ ð̞uwiɴ joʔwiɴ
cigarra cicada *kaˀjuɾa kað̞ula kaʔjoɾa
mapará, Hypophthalmus marginatus maparate, bocón fish *kalujuʔ ~ -ɴ kaluð̞uɴ kanojoʔ
jaguatirica ocelot *kalunɪʔ kaluɲiʔ kanoniʔ
anu-coroca locrero bird, greater ani *kaluʔtuɾuʔ kaluʔtuluʔ kanoʔtoɾoʔ
Bactris sp. ñejilla palm *kaɴki kaɴkɘɾ kaɴki
caimito caimito fruit *(k)ɘpa ɘkpa kɘʰpa
peixe sp. añas-súa fish *kɪlɘɴ kilɘɴ kɘnɘɴ
mandioca manioc *kiʔ kɘˀɾ kiʔ(-ʃa), kɘʔ-ʃa
macaco-da-noite musmuque monkey *kujɘ kuð̞ɘk kowi
japu oropendola, paucar bird *kukuʔ kukuʔ koʰkoʔ
Iryanthera sp. cumala tree *kumaɾa kumala komaɾa
verme worm *kuwiʔ kuwɘ(ˀ)ɾ kowiʔ
corocoró corocoro bird *kuʔluɾuɴtɘʔ kuʔluluɴtɘk koʔnoɾoɴtɘʔ
queixada huangana peccary *lamaɴ lamaɴ namaɴ
formiga-pucacuru, Allomerus octoarticulatus pucacuru ant *lɪpi lipɘɾ-λa ~ λ- niʰpi
Carludovica divergens tamshi vine *lu-lɪɴ lu-ʎiɴ no-niɴ
mariposa moth *luˀsuɴ lusuɴ noʔsoɴ
bugio coto monkey *luʔluʔ luʔluʔ noʔnoʔ
palmeira sp. macambo palm *maki makɘɾ maʰki
Phytelephas sp. yarina palm (Sha); tagua palm, ivory nut palm (Shi) *mɪɾɘ milɘk mɘɾɘ
pomba sp. dove sp. *muɴtɪ muɴtʃi moɴtʃi
curimbatá sábalo fish *naɴsɘ naɴsɘk naɴsɘ
árvore tree *naɾa nala naɾa
piaba lisa fish *nikaɾa nɘɾka-la niʰka-ɾa ~ miʰka-ɾa
onça-pintada jaguar *nɪˀnɪʔ ɲiɲiʔ ‘dog’ niʔniʔ
pimenta hot pepper *nukaʔ nukaʔ noʰkaʔ
carandaí irapai palm *paɴpɘ paɴpɘk-lu paɴpɘ
anta tapir *paɴwaɾa paɴwala pawaɾa
tabaco tobacco *pɪɴti piɴtɘɾ piɴʃi
fruta-pão breadfruit *pitu pɘttʃu piʰto
peixe sp. pucahuicsa fish *puˀpuɴ pupuɴ poʔpoɴ
sagui-pigmeu, quatipuru mammal sp. *puʔsi puʔsɘɾ ‘pygmy-marmoset’ poʔʃi ‘squirrel sp.’
peixe (geral) fish *sami samɘɾ sami
Rubus sp. zarza vine *saɴka-ɾɪɴ saɴka-ɾiɴ
goiaba guava *saɾa(ʔ) salaʔ saɾa
martim-pescador martín-pescador bird *sasaʔ sasaʔ sasaʔ
tamanduá anteater *siku sɘ(ˀ)ɾku ʃiʰko
cana sp. yupana cane *sɪlu silu sɘno
abelha sp. bee sp. *sɪlupa(ʔ) silupa sɘnopaʔ ~ -w-
cigana hoatzin bird *sɪɴkaɴtɘʔ siɴkaɴtɘk sɘɴkaɴtɘʔ
patauá ungurahui palm *siɴ-naɾa sɘɴ-ɲala ʃi-naɾa
abacaxi pineapple *siɴpa sɘɾɴpa ʃiɴpa
japu paucar bird *siɾuʔ sɘʎuʔ ʃiɾoʔ
caranguejo apangora crab *siwa sɘɾwa ʃiwa
sarapó macana fish *siˀwɪ(ɴ) sɘɾwiɴ ʃiʔwi-ɾoʔ
cana sp. reed, cane sp. *sɪwi(ɴ)(-naɴ) siwɘɴ-ɲa(ɴ) ʃiwi(-naɴ)
formiga-trinca-cunhão, Odontomachus bauri tingotero/isulilla ant *sɪʔka siʔka- sɘʔka- ‘to sting’
sapo sp. frog sp. *sukiɾu(ʔ) sukɘʎuʔ sokiɾo
urubu vulture *supuʔ supuʔ soʰpoʔ ~ sɘʰpoʔ
macaco-barrigudo sp. (Oreonax flavicauda) choro monkey *suɾuʔ suluʔ soɾoʔ
dente de jacaré alligator’s tooth *taja ɾa-tɘʔ taja ɾa-tɘʔ
condor condor *tamɘ tamɘk tamɘ
platanillo platanillo *taɴku taɴku ‘banana’ taɴko
carrapato tick *tɘpa tɘkpa tɘpa
piolho louse *tɪmɘɴ tʃimɘɴ tɘmɘɴ
caranguejo de rio river crab *tɪɴtɪ tʃiɴtʃi tʃiɴtʃi
buriti moriche palm *tɪpi tʃipɘ(ˀ)ɾ ʃiʰpi
mosquiteiro mosquito net *tɪpi-tɘʔ tʃipɘɾ-tʃɘk ~ tʃipɘt-tʃɘk ʃiʰpi-tɘʔ
bicho-preguiça sloth *tɪɾu tʃilu tʃiɾo
milho maize *tɪˀtiʔ tʃitɘ(ˀ)ɾ ʃiʔʃiʔ
tatu armadillo, yanguaturi armadillo *tɪʔlɘ(ʔ) tʃiʔlɘk tɘʔnɘ-ʃaʔwɘ
coatá maquisapa monkey, spidermonkey *tuˀja tuð̞a toʔja
zogue-zogue tocón monkey *tukuɴ tukuɴ toʰkoɴ
mutuca horsefly *tuɴka tuɴka toɴka
cogumelo sp. mushroom sp. *tuɾuma tuluma toɾoma-tɘʔ ~ toɾoɴpa-tɘʔ
ácaro, bicho-de-pé, carrapato sp. mite, chiggers, tick sp. *tuˀsiɴ tusɘɴ toʔʃiɴ
jaú cunchi, tullu uma fish *tuʔwaɴ tuʔwaɴ toʔwaɴ
pulga flea *tVɘ tɘk-la tɘʔɘ
pupunha peach palm *uʔjapɪ uʔð̞api oʔjapi ~ iʔjapi
Prochilodus nigricans boquichico fish *waɴki waɴkɘ{t/ʔ}-tʃɘk waɴki
cascudo, Pseudorinelepis genibarbis carachama fish *waɾatɘʔ walatɘk waɾaʰtɘʔ
Otocinclus cocama carachamita fish *waˀsɘʔ wasɘk waʔsɘʔ
Oenocarpus mapora siamba palm *waʔ.aɴ.la waʔ.aɴ.la waʔ.a.na
jeju shuyo fish *wɘɴnɪ wɘɴɲi ~ uɴɲi wɘni
formiga-cortadeira curhuinsi ant *wɪlɘ wilɘk wɘnɘ


Algumas reconstruções do proto-cahuapana, de nomes de plantas e animais (Rojas-Berscia 2019):[3]

Português Inglês ou Espanhol Amazônico Proto-Cahuapana
cutia agouti *îtɘʔ
fruta-pinha, Annona squamosa anona *aɘ ~ *ɘ
caranguejo apangora crab *sîwa
tatu armadillo *tiʔlɘ(ʔ)
morcego bat *isɘʔ
ave bird *iLansîʔ, *ilansîʔ
jiboia boa *kupi-wan
curimbatá boquichico *wankî
árvore-do-pão breadfruit *pîtu
macaco-barrigudo sp. (Oreonax flavicauda) choro monkey *suluʔ
cigarra cicada *kaʼyula
condor condor *tamɘ
bugio coto monkey *luʔluʔ
jaú cunchi *tuʔwan
jaú cunchi (fish sp.) *ikîa-La ~ *ikîla-La
jaú cunchi, tullu uma *tuʔwan
mutum curassow *iʼsa
peixe fish *samî
jenipapo genipa *ɘsa
tatu-canastra giant armadillo *ipɘ
Dictyoloma (árvore) huaman samana tree *anpînian
queixada huangana *laman
traíra huasaco *aʔlanan
jenipapo huito tree *ɘsa
carandaí irapai palm *panpɘ
onça-pintada jaguar *niʼniʔ
piaba lisa fish *nîka-la
piolho louse *timɘn
sarapó macana fish *sîʼwi(n)
milho maize *tiʔtîʔ
mandioca manioc *kîʔ
coatá maquisapa *tuʼya
buriti moriche palm *tipî
macaco-da-noite musmuque monkey *kuyɘ
gambá opossum *ana-sî
lontra otter *yɘnni
abacaxi pineapple *sînpa
Heliconia platanillo *tanku
cuandu porcupine *sisɘ(ʔ)
formiga-pucacuru, Allomerus octoarticulatus pucacuru ant *lipî
anta sachavaca, tapir *panwala
camarão shrimp *wan
cupim termite *îʔtɘ(ʔ)l... ~ *îʔtɘ(ʔ)l...
carrapato tick *tɘpa
zogue-zogue tocon monkey *tukun
tucano toucan *yuʼwin
urubu vulture *supuʔ
tatu (esp.) yanguaturi *ipɘ

Referências

  1. Valenzuela Bismarck, Pilar, 2011, Contribuciones para la reconstrucción del proto-cahuapana: Comparación léxica y gramatical de las lenguas jebero y chayahuita. In W.F.H. Adelaar, P. Valenzuela Bismarck & R. Zariquiey Biondi (eds.), Estudios en lenguas andinas y amazónicas. Homenaje a Rodolfo Cerrón-Palomino, pp. 271-304. Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.
  2. NIKULIN, A. Uma reconstrução fonológica de proto-kawapana. LIAMES: Línguas Indígenas Americanas, Campinas, SP, v. 22, n. 00, p. e022013, 2022. doi:10.20396/liames.v22i00.8668970. Acesso em: 8 fev. 2023.
  3. Rojas-Berscia, Luis Miguel. 2019. From Kawapanan to Shawi: Topics in language variation and change. Doctoral dissertation, Radboud University Nijmegen.

Bibliografia[editar | editar código-fonte]

  • Alain Fabre, 2005, Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos: KAWAPANA[1]