Saltar para o conteúdo

Predefinição:Mapa dinâmico

Permanently protected template
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Documentação da predefinição[ver] [editar] [histórico] [purgar]

Predefinição para desenhar objetos em um mapa com pontos de interesse, linhas ou polígonooos. Clicando no mapa, ele abre em tela cheia mostrando informações do mapa dinâmico estendido obtido por cada um dos objetos.

Esta predefinição é uma ajuda para construir a sintaxe GEOjson da extensão Kartographer com um parâmetro de estrutura flexível. Alguns valores podem ser calculados automaticamente ou trazidos do wikidata.

Sintaxe

Sintaxe simples pra somente umobjeto:

{{map draw}} treu un mapa estàndard amb les coordenades de l'article a Wikidata.
{{map draw | coordenades }}

Sintaxe completa:

{{map draw
  |type= |latitude= |longitude= |zoom= 
  |height= |width= |text= |align= |frameless= |class= 
  |coordinates= |title= |description= |image= 
  |marker-color= |marker-size= |marker-symbol=
  |stroke= |stroke-width= |stroke-opacity=
  |fill= |fill-opacity=
  |geotype= |ids=
    |geotype1=Point |coordinates1= |title1= |description1= |image1= |marker-color1= |marker-size1= |marker-symbol1=
    |geotype2=LineString |coordinates2= |title2= |description2= |image2= |stroke2= |stroke-width2= |stroke-opacity2= 
    |geotype3=Polygon |coordinates3= |title3= |description3= |image3= |fill3= |fill-opacity3= |stroke3= |stroke-width3= |stroke-opacity3= 
    |geotype4=(geoshape/geomask/geoline) |ids4= |title4= |description4= |image4= |fill4= |fill-opacity4= |stroke4= |stroke-width4= |stroke-opacity4= 
    |titleN= ...
}}

L'única dada requerida són les coordenades, o bé especificades en el paràmetre o bé disponibles a Wikidata. Per a objetos externos geotype és requerit. Tots els altres paràmetres són opcionals.

Els paràmetres numerats són per combinar diferents objetos. Han de seguir una numeració correlativa a partir de l'1.

Dados del mapa
 • type (opcional): tipus de representació. Valors:
  • type =mapframe (per defecte): genera un mapa estàtic en un marc com a vista prèvia paraccedir al mapa dinàmic.
  • type =maplink: mostra un enllaç pel mapa amb una icona i un text.
 • latitude / longitude (opcional): Coordenades del centre del mapa a representar, en versió decimal. Per defecte calcula el centre de tots els punts representats, només serà necessari si es vol centrar el mapa en un altre punt.
 • zoom (opcional): nivell de zoom del mapa (0-18): 0=mapa mundi, 9-11=regió, 13=ciutat, 18=edifici. Per defecte calcula el zoom mínim per encabir tots els punts en el marc definit per height i width. Per un sol punt per defecte és 9.

Dados per mapframe:

 • height / width (opcional): alçada i amplada del mapa en píxels. Per defecte és 300 (300px x 300px), la mida habitual en infotaules i apropiada para dispositius mòbils.
 • text (opcional): text al peu del mapa.
 • align (opcional): alineació del mapa. Valors: left, center, right. Per defecte és right.
 • frameless (opcional): amb qualsevol valor mostra el mapa sense marc. És incompatible amb el paràmetre text.

Dados per maplink:

 • text (opcional): text de l'enllaç. Per defecte mostrarà les coordenades en cas d'un sol objecte.
 • class (opcional): format CSS a aplicar amb una class que estigui definida a Mediawiki:Common.css, per exemple class=infobox. Amb class=no-icon no mostra la icona davant de l'enllaç.
Dados dos objectos

Es pot definir més d'un objecte numerant els paràmetres N correlativament a partir de l'1. En cas de no existir el paràmetreN prendrà el valor del paràmetre sense la numeració.

Paràmetres comuns a tots els tipus d'objetos:

 • geotype / geotypeN: tipus d'objecte. Valors:
  • Per objetos dibuixats (opcional): Point, MultiPoint, LineString, Polygon. L'obté a partir del format de les coordenades. Només és necessari en el cas MultiPoint que té el mateix format que LineString.
  • Per objetos externos importats d'OpenStreetMap amb "ids" de Wikidata (requerit):
   • geoshape: polígonoo amb l'àrea interior marcada,
   • geomask: polígonoo amb l'àrea exterior marcada,
   • geoline: polígonoo amb només la línia de contorn; para objetos lineals funciona en pocs casos, pendent de phab:T155924.
 • coordinates / coordinatesN (opcional): Coordenades en versió decimal. Com alternativa per un sol objecte pot ser el primer paràmetre sense nom. Per defecte l'obté de Wikidata. Per a dados externes no s'usa. Formats:
  • Un punt: amb el format «latitud , longitud».
  • Una línia o multipunt: consta de diversos punts amb les coordenades separades per un punt i coma: «punt ; punt...»
  • Un polígonoo: és una línia de contorn amb la darrera coordenada igual a la primera per tancar-lo. Un forat en l'interior de l'àrea és un altre polígon separat per dos punts: «línia_contorn : línia_contorn...»
 • title / titleN (opcional): Títol de l'etiqueta de l'objecte.
 • description / descriptionN (opcional): Descripció de l'objecte, com a subtítol en l'etiqueta.
 • image / imageN (opcional): Imatge en l'etiqueta de l'objecte, amb el nom del fitxer sense prefix.
Dados para pontos
 • marker-color / marker-colorN (opcional): Cor do marcador del punt amb format CSS. Per defecte és "#7e7e7e". Vegeu la llista de colors.
 • marker-size / marker-sizeN (opcional): Mida dos marcadores. Valores: small, medium, large; per defecte és medium.
 • marker-symbol / marker-symbolN (opcional): Símbolo dins do marcador, per defecte cap. Valors:
  • marker-symbol(N) = -number, numera correlativament tots els punts. Também aceita um número determinada entre 0 i 9.
  • marker-symbol(N) = -letter, marca els punts amb lletres A, B, C... Também aceita uma letra determinada entre a i z minúscula.
  • marker-symbol(N) = icona, amb el nom d'una de les icones disponibles: Predefinição:Map draw/ús/Maki Icons.
Dados para linhas
 • stroke / strokeN (opcional): Color de la línia amb format CSS. Per defecte és "#555555". Vegeu la llista de colors.
 • stroke-width / stroke-widthN (opcional): Amplada de la línia amb valor numèric igual o major a 0, per defecte 2.
 • stroke-opacity / stroke-opacityN (opcional): Opacitat de la línia amb valor decimal entre 0 i 1, per defecte 1.0.
Dados para polígonoos
 • fill / fillN (opcional): Color de l'interior del polígonoo, excepte forats, amb format CSS. Per defecte és "#555555". Vegeu la llista de colors.
 • fill-opacity, fill-opacityN (opcional): Opacitat de l'interior del polígonoo amb valor decimal entre 0 i 1, per defecte 0.6.

També utilitza stroke / stroke-width / stroke-opacity per la línia de contorn del polígonoo.

Dados para objetos externos
 • ids / idsN (opcional): identificador do elemento de Wikidata (Q...) Podem ser diversos identificadores separados por uma vírgula. Per defecte obté o identificador da página atual. Amb aquest identificador obté l'objecte d'OpenStreetMap si allà està definida la propietat wikidata=Q...

Es poden utilitzar també els paràmetres para polígonoos.

Exemples

Mostra de diferents tipos de mapas: Plantilla:Map draw/ús/exemples.

Ajuda

Ver Plantilla:Map draw/ús/ajuda para alguns ítens de ajuda.

Em caso de dificuldades, pregunte a Plantilla Discussió:Map draw.

Ver também