Subdivisões de Guangdong

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ir para: navegação, pesquisa

A província de Guangdong está dividida administrativamente da seguinte forma:

Nível prefeitural Nível distrital
Nome Chinês simplificado Pinyin
Cidade Administrativa de Chaozhou
潮州市
Cháozhōu Shì
Districto de Comarcagqiao 湘桥区 Xiāngqiáo Qū
Comarca de Chao'an 潮安县 Cháo'ān Xiàn
Comarca de Raoping 饶平县 Ràopíng Xiàn
Cidade Administrativa de Dongguan
东莞市
Dōngguǎn Shì
Não tem divisões de nível distrital, apenas de nível cantonal
Cidade Administrativa de Foshan
佛山市
Fóshān Shì
Districto de Chancheng 禅城区 Chánchéng Qū
Districto de Gaoming 高明区 Gāomíng Qū
Districto de Nanhai 南海区 Nánhǎi Qū
Districto de Sanshui 三水区 Sānshuǐ Qū
Districto de Shunde 顺德区 Shùndé Qū
Cidade Administrativa de Guangzhou
广州市
Guǎngzhōu Shì
Districto de Baiyun 白云区 Báiyún Qū
Districto de Haizhu 海珠区 Hǎizhū Qū
Districto de Huadu 花都区 Huādū Qū
Districto de Huangpu 黄埔区 Huángpù Qū
Districto de Liwan 荔湾区 Lìwān Qū
Districto de Luogang 萝岗区 Luógāng Qū
Districto de Nansha 南沙区 Nánshā Qū
Districto de Panyu 番禺区 Pānyú Qū
Districto de Tianhe 天河区 Tiānhé Qū
Districto de Yuexiu 越秀区 Yuèxiù Qū
Cidade Administrativa de Conghua 从化市 Cónghuà Shì
Cidade Administrativa de Zengcheng 增城市 Zēngchéng Shì
Cidade Administrativa de Heyuan
河源市
Héyuán Shì
Districto de Yuancheng 源城区 Yuánchéng Qū
Comarca de Heping 和平县 Hépíng Xiàn
Comarca de Lianping 连平县 Liánpíng Xiàn
Comarca de Longchuan 龙川县 Lóngchuān Xiàn
Comarca de Dongyuan 东源县 Dōngyuán Xiàn
Comarca de Zijin 紫金县 Zǐjīn Xiàn
Cidade Administrativa de Huizhou
惠州市
Huìzhōu Shì
Districto de Huicheng 惠城区 Huìchéng Qū
Districto de Huiyang 惠阳区 Huìyáng Qū
Comarca de Boluo 博罗县 Bóluó Xiàn
Comarca de Huidong 惠东县 Huìdōng Xiàn
Comarca de Longmen 龙门县 Lóngmén Xiàn
Cidade Administrativa de Jiangmen
江门市
Jiāngmén Shì
Districto de Jianghai 江海区 Jiānghǎi Qū
Districto de Pengjiang 蓬江区 Péngjiāng Qū
Districto de Xinhui 新会区 Xīnhuì Qū
Cidade Administrativa de Enping 恩平市 Ēnpíng Shì
Cidade Administrativa de Heshan 鹤山市 Hèshān Shì
Cidade Administrativa de Kaiping 开平市 Kāipíng Shì
Cidade Administrativa de Taishan 台山市 Táishān Shì
Cidade Administrativa de Jieyang
揭阳市
Jiēyáng Shì
Districto de Rongcheng 榕城区 Róngchéng Qū
Cidade Administrativa de Puning 普宁市 Pǔníng Shì
Comarca de Huilai 惠来县 Huìlái Xiàn
Comarca de Jiedong 揭东县 Jiēdōng Xiàn
Comarca de Jiexi 揭西县 Jiēxī Xiàn
Cidade Administrativa de Maoming
茂名市
Màomíng Shì
Districto de Maogang 茂港区 Màogǎng Qū
Districto de Maonan 茂南区 Màonán Qū
Cidade Administrativa de Gaozhou 高州市 Gāozhōu Shì
Cidade Administrativa de Huazhou 化州市 Huàzhōu Shì
Cidade Administrativa de Xinyi 信宜市 Xìnyí Shì
Comarca de Dianbai 电白县 Diànbái Xiàn
Cidade Administrativa de Meizhou
梅州市
Méizhōu Shì
Districto de Meijiang 梅江区 Méijiāng Qū
Cidade Administrativa de Xingning 兴宁市 Xīngníng Shì
Comarca de Dabu 大埔县 Dàbù Xiàn
Comarca de Fengshun 丰顺县 Fēngshùn Xiàn
Comarca de Jiaoling 蕉岭县 Jiāolǐng Xiàn
Comarca de Mei 梅县 Méi Xiàn
Comarca de Pingyuan 平远县 Píngyuǎn Xiàn
Comarca de Wuhua 五华县 Wǔhuá Xiàn
Cidade Administrativa de Qingyuan
清远市
Qīngyuǎn Shì
Districto de Qingcheng 清城区 Qīngchéng Qū
Cidade Administrativa de Lianzhou 连州市 Liánzhōu Shì
Cidade Administrativa de Yingde 英德市 Yīngdé Shì
Comarca de Fogang 佛冈县 Fógāng Xiàn
Comarca de Qingxin 清新县 Qīngxīn Xiàn
Comarca de Yangshan 阳山县 Yángshān Xiàn
Comarca autonome yao
de Liannan
连南瑶族自治县 Liánnán yáozú Zìzhìxiàn
Comarca autonome zhuang
et yao de Lianshan
连山壮族
瑶族自治县
Liánshān zhuàngzú
yáozú Zìzhìxiàn
Cidade Administrativa de Shantou
汕头市
Shàntóu Shì
Districto de Chaonan 潮南区 Cháonán Qū
Districto de Chaoyang 潮阳区 Cháoyáng Qū
Districto de Chenghai 澄海区 Chénghǎi Qū
Districto de Haojiang 濠江区 Háojiāng Qū
Districto de Jinping 金平区 Jīnpíng Qū
Districto de Longhu 龙湖区 Lónghú Qū
Comarca de Nan'ao 南澳县 Nán'ào Xiàn
Cidade Administrativa de Shanwei
汕尾市
Shànwěi Shì
Districto urbain 城区 Chéng Qū
Cidade Administrativa de Lufeng 陆丰市 Lùfēng Shì
Comarca de Haifeng 海丰县 Hǎifēng Xiàn
Comarca de Luhe 陆河县 Lùhé Xiàn
Cidade Administrativa de Shaoguan
韶关市
Sháoguān Shì
Districto de Qujiang 曲江区 Qǔjiāng Qū
Districto de Wujiang 武江区 Wǔjiāng Qū
Districto de Zhenjiang 浈江区 Zhēnjiāng Qū
Cidade Administrativa de Lechang 乐昌市 Lèchāng Shì
Cidade Administrativa de Nanxiong 南雄市 Nánxióng Shì
Comarca de Renhua 仁化县 Rénhuà Xiàn
Comarca de Shixing 始兴县 Shǐxīng Xiàn
Comarca de Wengyuan 翁源县 Wēngyuán Xiàn
Comarca de Xinfeng 新丰县 Xīnfēng Xiàn
Comarca autonome yao
de Ruyuan
乳源瑶族自治县 Rǔyuán yáozú Zìzhìxiàn
Cidade Administrativa de Shenzhen
深圳市
Shēnzhèn Shì
Districto de Bao'an 宝安区 Bǎo'ān Qū
Districto de Futian 福田区 Fútián Qū
Districto de Longgang 龙岗区 Lónggǎng Qū
Districto de Luohu 罗湖区 Luóhú Qū
Districto de Nanshan 南山区 Nánshān Qū
Districto de Yantian 盐田区 Yántián Qū
Cidade Administrativa de Yangjiang
阳江市
Yángjiāng Shì
Districto de Jiangcheng 江城区 Jiāngchéng Qū
Cidade Administrativa de Yangchun 阳春市 Yángchūn Shì
Comarca de Yangdong 阳东县 Yángdōng Xiàn
Comarca de Yangxi 阳西县 Yángxī Xiàn
Cidade Administrativa de Yunfu
云浮市
Yúnfú Shì
Districto de Yuncheng 云城区 Yúnchéng Qū
Cidade Administrativa de Luoding 罗定市 Luódìng Shì
Comarca de Xinxing 新兴县 Xīnxīng Xiàn
Comarca de Yunan 郁南县 Yùnán Xiàn
Comarca de Yun'an 云安县 Yún'ān Xiàn
Cidade Administrativa de Zhanjiang
湛江市
Zhànjiāng Shì
Districto de Chikan 赤坎区 Chìkǎn Qū
Districto de Mazhang 麻章区 Mázhāng Qū
Districto de Potou 坡头区 Pōtóu Qū
Districto de Xiashan 霞山区 Xiáshān Qū
Cidade Administrativa de Leizhou 雷州市 Léizhōu Shì
Cidade Administrativa de Lianjiang 廉江市 Liánjiāng Shì
Cidade Administrativa de Wuchuan 吴川市 Wúchuān Shì
Comarca de Suixi 遂溪县 Suíxī Xiàn
Comarca de Xuwen 徐闻县 Xúwén Xiàn
Cidade Administrativa de Zhaoqing
肇庆市
Zhàoqìng Shì
Districto de Dinghu 鼎湖区 Dǐnghú Qū
Districto de Duanzhou 端州区 Duānzhōu Qū
Cidade Administrativa de Gaoyao 高要市 Gāoyào Shì
Cidade Administrativa de Sihui 四会市 Sìhuì Shì
Comarca de Deqing 德庆县 Déqìng Xiàn
Comarca de Fengkai 封开县 Fēngkāi Xiàn
Comarca de Guangning 广宁县 Guǎngníng Xiàn
Comarca de Huaiji 怀集县 Huáijí Xiàn
Cidade Administrativa de Zhongshan
中山市
Zhōngshān Shì
Não tem divisões de nível distrital, apenas de nível cantonal
Cidade Administrativa de Zhuhai
珠海市
Zhūhǎi Shì
Districto de Doumen 斗门区 Dǒumén Qū
Districto de Jinwan 金湾区 Jīnwān Qū
Districto de Xiangzhou 香洲区 Xiāngzhōu Qū