Jōyō kanji

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Jōyō kanji (常用漢字) é a lista de 2136 kanji feita pelo Ministério de Educação Japonês, catalogando os ideogramas a serem utilizados em textos oficiais, imprensa, editores e demais meios de difusão da língua escrita japonesa. É uma versão ligeiramente modificada dos tōyō kanji, que foi a primeira lista padronizada para a educação secundária emitida após a Segunda Guerra Mundial.

Os 2136 kanji da lista dos jōyō kanji consistem de:

  • 1026 kanji ensinados durante a educação primária;
  • 1110 kanji ensinados durante a educação secundária.

Mudanças em relação à lista tōyō kanji[editar | editar código-fonte]

À lista jōyō kanji foram adicionados mais 95 kanji que não apareciam nos tōyō kanji, além disso o caractere 燈 foi substituído por 灯. Aqui está a lista das adições: 猿 凹 渦 靴 稼 拐 涯 垣 殻 潟 喝 褐 缶 頑 挟 矯 襟 隅 渓 蛍 嫌 溝 昆 崎 皿 桟 傘 肢 遮 蛇 酌 汁 塾 尚 宵 縄 壌 唇 甚 据 杉 斉 逝 仙 栓 挿 曹 槽 藻 駄 濯 棚 挑 眺 釣 塚 漬 亭 偵 泥 搭 棟 洞 凸 屯 把 覇 漠 肌 鉢 披 扉 猫 頻 瓶 雰 塀 泡 俸 褒 朴 僕 堀 磨 抹 岬 妄 厄 癒 悠 羅 竜 戻 枠

Lista jōyō kanji[editar | editar código-fonte]

Aqui está a lista dos jōyō kanji separados pelos anos em que são ensinados nas escolas Japonesas:

Educação primária (1026 kanjis)[editar | editar código-fonte]

1ª série - 80 kanjis[editar | editar código-fonte]

Kanji Português On Kun
um ichi, itsu hitotsu
dois ni, ji futatsu
três san  mittsu
quatro shi yottsu
cinco go itsutsu
seis roku muttsu
sete shichi nanatsu
oito hachi yatsu
nove ku, kyū kokonotsu
dez
cem hyaku momo
mil sen chi
sobre ue
sob ka, ge shita
esquerda sa hidari
direita u, yū migi
dentro, meio chū naka
grande dai ō-kii
pequeno shō chii-sai
mês, lua gatsu, getsu tsuki
dia nichi hi
ano nen toshi
cedo haya-i
árvore moku ki
floresta rin hayashi
montanha san yama
rio sen kawa
solo do tsuchi
céu sora
campo de arroz den ta
firmamento ten ama
vida sei i-kiru
flor ka hana
grama kusa
inseto chū mushi
cão ken inu
pessoa jin, nin hito
nome mei, myo na
mulher jo, nyo on'na
homem dan otoko
criança shi, su ko
olho moku me
ouvido mimi
boca, abrindo kuchi
mão shu te
pé, perna soku ashi
ver ken mi-ru
som on ne, oto
força riki, ryoku chikara
espírito ki iki
circulo, iene en maru
entrar nyū hai-ru, i-ru
sair shutsu de-ru
levantar ritsu ta-tsu
descansar kyū yasu-mu
anterior sen saki
anoitecer
livro hon moto
escrita bun, mon fumi
caractere ji
estudo gaku mana-bu
escola gakou
vila son mura
cidade chō machi
floresta shin mori
correto sei tada-shii
água sui mizu
fogo ka hi
bola gyoku tama
rei ou kimi
pedra seki ishi
bambu chiku take
fio, linha shi ito
concha bai kai
veículo sha kuruma
ouro; dinheiro kin kane, kana
chuva u ame, ama
vermelho seki aka
azul sei, shō ao
branco haku shiro, shira

2ª série - 160 kanjis[editar | editar código-fonte]

Kanji Português On Kun
número, contável kazu
muito ta ō-i
pouco shō suku-nai, suko-shi
dez mil man yorozu
metade han naka-ba
formato kei katachi
gordura ta futo-i
magro sai hoso-i
amplo hiro-i
extenso chō naga-i
ponto ten
círculo gan maru
mistura maji-waru
luz hikari
angulo, canto kaku kado, tsuno, sumi
medida kei haka-ru
correto, direito choku, jiki tada-chi, nao-su
linha sen
flecha shi ya
fraco jaku yowa-i
forte kyō tsuyo-i
alto taka-i
similar ona-ji
figura paterna shin oya
mãe bo haha, kaa
pai fu chichi, tou
irmã mais velha shi ane
irmão mais velho kei ani
irmão mais novo tei otouto
irmã mais nova mai imōto
si próprio ji, shi mizuka-ra
amigo tomo
corpo tai karada
cabelo ke
cabeça atama
face gan kao
pescoço shu kubi
coração shin kokoro
tempo ji toki
dia da semana yōbi
manhã chō asa
período do dia chū hiru
noite ya yoru
minuto; compreender fun, bun wa-karu
semana shū
primavera shun haru
verão ka natsu
outono shū aki
inverno fuyu
agora kon ima
novo shin atara-shii
velho ko furu-i
intervalo kan, ken ma, aida
direção kata
norte hoku kita
sul nan minami
leste higashi, azuma
西 oeste sei, sai nishi
longe  en tō-i
perto kin chika-i
antes, defronte zen mae
depois, atrás go, kou nochi, ushi-ro, ato oruoku-reru
dentro nai uchi
fora gai, ge soto, hoka, hazu-su
lugar ba
chão chi, ji
país koku kuni
jardim en sono
vale koku tani
campo ya no
prado, campina gen hara
vilarejo ri sato
cidade shi ichi
capital kyō, kei
vento kaze
neve setsu yuki
nuvem un kumo
lagoa chi ike
mar kai umi
rocha gan iwa
estrela sei hoshi
sala shitsu muro
porta ko to, be
casa ka, ke ie
templo budista ji tera
trespassar tsū tō-ru
portão mon kado
estrada michi
falar wa hanashi
dizer gen, gon i-u, koto
responder kota-eru
voz sei koe
escutar bun, mon ki-ku
linguagem go kata-ru
ler doku yo-mu
escrever sho ka-ku
anotar ki shiru-su
papel  shi kami
figura ga, kaku
imagem kai e
desenho zu haka-ru
artifício kō, ku
ensinar kyō oshi-eru
ensolarado sei hare
pensar shi omo-u
refletir kanga-eru
saber chi shi-ru
habilidade sai, zai wazukani, zae
razão ri kotowari
calcular san
fazer saku tsuku-ru
origem gen, gan moto
comer shoku ta-beru
carne niku
cavalo ba uma, ma
vaca gyū ushi
peixe gyo uo, sakana
pássaro chō tori
pena u ha, hane
pio mei na-ku
trigo baku mugi
arroz bei, mai kome
chá cha, sa
cor shoku iro
amarelo ō ki
preto koku kuro
vir rai ku-ru
ir kō, gyō i-ku, yu-ku, okona-u
retornar ao lar ki kae-ru
andar ho aru-ku
correr hashi-ru
parar shi to-maru
ativo katsu i-kiru
loja ten mise
comprar bai ka-u
vender bai u-ru
meio-dia go (uma)
vapor ki
arco kyū yumi
-vezes, remexer kai
associação kai e
time kumi
barco sen fune
luminoso mei aka-rui
compania sha yashiro
cortar setsu ki-ru
eletricidade den
todo mai
ajustar a-u
bater a-taru
alicerce dai, tai
prazer raku tano-shii
público kou ōyake
puxar, tirar in hi-ku
seção ka
canção ka uta
espada katana
número; identificável ban
uso mochi-iru
quê ka nani, nan

3ª série - 200 kanjis[editar | editar código-fonte]

Kanji Português On Kun
bairro chō, tei hinoto
geração sei, se yo
ambos ryō
mestre shu nushi, omo
montar; conduzir no-ru
antemão yo
coisa abstrata ji koto
servir shi tsuka-eru
outro ta
substituto dai, tai kawa-ru, yo
morar su-mu
使 utilidade shi tsuka-u
comandante kei kakari, kaka-ru
dobro bai
inteiro zen matta-ku
ferramenta gu
cópia sha utsu-su
fila retsu
ajuda jo tasu-keru
diligência ben
mover ugo-ku
ganhar shō ka-tsu
mudar ka ba-keru
distrito ku
doutor i
partir kyo, ko sa-ru
anti- han so-ru
pegar shu to-ru
receber ju u-keru
sinal; número
deparar-se mu-kau
você kun kimi
sabor mi aji, aji-wau
destino mei inochi
harmonia wa
artigo hin shina
membro in
comércio shō
pergunta mon to-u, ton
ladeira saka
centro ō
iniciar shi haji-meru
comitê i yuda-neru
proteger shu mamo-ru
barato an yasu-i
determinar tei, jō sada-meru
fruta jitsu mi, mino-ru
convidado kyaku
templo xintoísta kyū miya
宿 hospedaria shuku yado, yado-ru
frio kan samu-i
oposto tai
escritório kyoku
telhado oku ya
litoral gan kishi
ilha shima
estado shū
cortina chō
plano, liso hei, byō tai-ra, hira
alegria saiwa-i, shiawa-se
grau do
armazém ko
quintal tei niwa
estilo shiki
atuação yaku
esperar tai ma-tsu
apressar kyū iso-gu
respirar soku iki
mau aku waru-i
triste hi kana-shii
pensamento
idéia i
sentir kan
local sho tokoro
golpear da u-tsu
jogar na-geru
recolher hiro-u
segurar ji mo-tsu
dedo shi yubi, sa-su
liberar hana-su
organizar sei totono-eru
viagem ryo tabi
tribo zoku
antigamente mukashi
claro shō akiraka
quente sho atsu-i
escuro an kura-i
melodia; curva kyoku ma-garu
ser a-ru
roupas fuku
período de tempo ki
tábua han, ban ita
pilar chū hashira
raiz kon ne
planta shoku u-eru
negócio gyō
aparência ou Sr(Sra,Srta) sama
horizontal ō yoko
ponte kyō hashi
próximo/seguinte ji tsugi, tsu-gu
dente shi ha
morte shi shi-nu
gelo hyō kōri
decidir ketsu ki-meru
óleo yu abura
onda ha nami
despejar chū soso-gu
nadar ei oyo-gu
oceano, ocidental
correnteza ryū naga-reru
extinguir shō ki-eru, ke-su
profundo shin fuka-i
morno, caloroso on atata-kai
porto minato
lago ko mizūmi
água quente yu
China kan
carvão tan sumi
coisa butsu, motsu mono
esfera kyū tama
causa yū, yu
relatar shin mō-su
mundo kai
campo agrícola hata, hatake
doente byō yamai
partida/embarque hatsu
escalar tō, to nobo-ru
pele hi kawa
prato sara
mútuo ai
prefeitura ken
verdade shin ma
vestir ou chegar chaku ki-ru, tsu-ku
curto tan mijika-i
aguçar ken
obrigado(a) rei
deus(es) shin, jin kami
festival sai matsu-ri
sorte fuku
segundo byō
pesquisa kyū
capítulo shō aya, shirushi, akiraka
juvenil dō, tō warabe
apito ou assobio teki fue
prefixo de número ordinal dai
pincel de escrever hitsu fude
aula hito-shii
caixa hako
classificação kyū
fim shū o-waru
verde ryoku midori
prática ren ne-ru
ovelha hitsuji
beleza bi utsuku-shii
aprender shū nara-u
alguém sha mono
nutrir iku soda-tsu
sofrer ku kuru-shii, niga-i
bagagem ka ni
cair raku o-chiru
folha ha
medicina yaku kusuri
sangue ketsu chi
superfície hyō omote, arawa-su
poema shi
調 tom chō shira-beru
discutir dan
feijões tō, zu mame
perder fu ma-keru, o-u
acordar ki o-kiru
trilha ro ji
indivíduo shin mi
girar ten koro-bu
leve kei karu-i
agricultura
devolver hen kae-su
seguir tsui o-u
enviar oku-ru
rápido soku haya-i
avançar shin susu-mu
brincar aso-bu
transportar un hako-bu
parte bu
metropole to, tsu miyako
distribuir hai kuba-ru
bebida alcoólica shu sake, saka
pesado jū, chō omo-i, kasa-neru
ferro tetsu
prata gin
abrir kai hira-ku, a-ku
instituição in
luz do sol hi, itsuwaru
andar de um edifício kai
coletar shū atsu-maru
rosto men
tema dai
bebida in no-mu
prédio público kan
estação eki
nariz hana

4ª série - 220 kanjis[editar | editar código-fonte]

Kanji Português On Kun
não fu, bu
conflito araso-u
anexar fu tsu-ku
ordens rei
desde i
intermediário, entre naka
transmitir den tsuta-eru
posição i kurai
baixo tei hiku-i
exemplo rei tato-eru
便 conveniência ben, bin tayo-ri
confiança shin
armazenamento kura
clima
pedir emprestado shaku ka-riru
interromper tei
saudável ken
lado soba gawa
trabalhar hatara-ku
cem milhões oku
presságio ou trilhão chō kiza-shi
prole ji
juntos kyō tomo
soldado hei, hyō tsuwamono
código ten
resfriado rei tsume-tai
primeiro sho hatsu, ubu
separado betsu waka-reru
lucro ri
impressão satsu su-ru
vice- huku
realização
adicionar ka kuwa-eru
labuta, esforço do tsuto-meru
trabalho negira-u
coragem isa-mashii
embrulho tsutu-mu
graduado sotsu
cooperação kyō
simples tan
Dr. ou Ph.D. haku
marca in shirushi
participar san mai-ru
história shi
diretor shi tsukasado-ru
cada kaku
contar, anunciar koku tsu-geru
circunferência shū
cântico shō tona-eru
regozijar ki yoroko-bu
recipiente ki utsuwa
rodear i kako-u
endurecer ko kata-maru
modelo kei kata
câmara pública
sal en shio
cavalheiro shi
mudança hen ka-waru
marido fu fuu bu otto
sucumbir shitsu ushina-u
gostar su-ku, kono-mu
temporadas ki
neto son mago
perfeito kan
oficial do governo kan
prejuízo gai
achar, adivinhar satsu
ninho su
distinção sa
esperança ki mare
assento seki
faixa tai obi
inferior tei soko
prefeitura urbana fu
facilidade
construir ken ta-teru
diâmetro kei
companheiro to
adquirir toku e-ru
inevitável hitsu kanara-zu
desejo nen
amor ai
tornar-se sei na-ru
guerra sen ikusa, tataka-u
dobra setsu o-ru
erguer kyo a-geru
reforma kai arata-meru
salvação kyū suku-u
falha hai yabu-reru
dispersão san chi-ru
tarifa ryō
bandeira nacional hata
ontem saku
cenário kei
a maioria sai mo, motto-mo
ambição nozo-mu
prefixo "in-" mi ima-da
final matsu sue
etiqueta satsu huda
madeira serrada zai
agrupar soku taba, tsuka
pinho shō matsu
fruto, resultado ka ha-tasu
honra ei saka-eru
plano, proposta an
ume, alume bai ume
engenhoca kai
pólos kyoku kiwa-meru
letreiro hyō
máquina ki
falta ketsu ka-keru
currículo reki
restante zan noko-ru
matar satsu koro-su
veneno doku
sobrenome shi uji
pessoas, povo min tami
demanda kyu moto-mu
governo chi osa-meru
método
chorar kyū na-ku
raso sen asa-i
banhar-se yoku abi-ru
puro sei kiyo-raka
cheio man mi-chiru
pescaria ryō asa-ru
luminária tomo-su
nada mu na-i
assim zen shika-shi
assar shō ya-ku
iluminar sho te-rasu
calor netsu atsu-i
procriar boku maki
especial toku
dar à luz san u-mu
alvo teki mato
ministério do governo sho, sei habu-ku
comemorar, celebrar shuku iwa-u
cédula hyō
espécie ou semente shu tane, kusa
acumular seki tsu-mu
imitar kyō kiso-u
rir shō wara-u
tubo kan kuda
setsu fushi
farinha ko kona
crônica ki
promessa yaku
gravata ketsu musu-bu, yu-u
salário kyū tama-u
continuar zoku tsudu-ku
colocar chi o-ku
idoso o-iru
estômago i
veia myaku
intestino chō
retentor, retidor shin
cruzeiro
bom ryō yo-i
arte gei
broto ga me
Inglaterra ei
verduras na
rua gai machi
vestuário i
necessidade i-ru
memorizar kaku obo-eru, sa-meru
observar kan mi-ru
instrução kun
teste shi kokoromi-ru
teoria setsu to-ku
divisão, secção ka
deliberação gi
elefante shō
frete ka
poupança cho ta-meru
despesa hi tsui-yasu
prêmio shō
exército gun
roda rin wa
demitir-se ji ya-meru
arredores hen ata-ri
levar ren tsu-reru, tsura-neru
atingir tachi
escolher sen era-bu
município gun
quantidade ryō
registro roku
espelho kyō kagami
relacionado kan
terra, país riku
esquadrão tai
quieto sei shizu-ka
obedecer jun
pedido gan nega-u
tipo, classe rui
voar hi to-bu
refeição han meshi
adotivo yashina-u
verificar ken

5ª série - 185 kanjis[editar | editar código-fonte]

Kanji Português On Kun
muito tempo kyū hisa
Buda hutsu, butsu hotoke
farsa kari
assunto ken
responsabilidade nin maka-seru
assemelhar ji ni-ru
demais yo ama-ru
valor ka
preservar ho tamo-tsu
disciplina shū osa-meru
bolsa de palha hyō tawara
individual ko
prover bi sona-eru
estátua
novamente sai futata-bi
publicar kan
juiz han waka-ru
controle sei
passe; bilhete ken
regra soku notto-ru
efeito
dever mu tsuto-meru
energia sei ikio-i
grosso atsu-i
frase ku
possível ka
gerenciar ei itona-mu
causar in yo-ru
equipe dan
pressão atsu
existir zai a-ru
nível kin
fundação ki moto-duku
relatório muku-iru
fronteira kyō sakai
sepultura bo haka
aumentar ma-su, fu-eru
sonho mu yume
esposa sai tsuma
senhora fu
conter
aproximar ki yo-ru
rico fu tomi
guiar michibi-ku
residir kyo i-ru
pertencer zoku
pano fu nuno
especialista shi
comum tsune
tronco kan miki
prefácio jo
válvula ben
esticar chō ha-ru
jornada ō
repetir fuku
virtude toku
intenção shi kokorozashi
replicar ō kota-eru
animado kai kokoroyo-i
gênero humano sei, shō saga
graça on
sentimento nasa-ke
condição tai
acostumado kan na-reru
aquiescer shō uketamawa-ru
talento gi waza
acenar shō mane-ku
instruir ju sazu-keru
apanhar sai to-ru
contato setsu
sugerir tei sa-geru
dano son soko-neru
apoio shi sasa-eru
política sei matsurigoto
circunstâncias ko yue
inimigo teki kataki
recusar dan ta-tsu
nostalgia kyū
fácil eki yasa-shii
explosão aba-ku
cláusula
galho shi eda
investigar sa
situação kaku
cereja ō sakuranbo
examinar ken
edificar kama-eru
militar bu
comparar hi kura-beru
eternidade ei naga-i
córrego ga kawa
fluido eki
combinação kon maza-ru
decrescer gen he-ru
braça; medir soku haka-ru
equivalente jun
performance en
imaculado ketsu isagiyo-i
disastre sai wazawa-i
queimar nen mo-eru
bloco impresso han
crime han oka-su
forma
sozinho doku hito-ri
proporção ritsu hikii-ru
aparecer gen arawa-reru
deter ryū ru todo-maru
abreviação ryaku
beneficiar-se eki ma-su
globo ocular gan me
rasgar ha yabu-ru
óbvio kaku tashi-ka
indicar shi shime-su
ancestral so
proibição kin
transformar i utsu-ru
estender tei hodo
taxa zei
produzir chiku kizu-ku
refinado sei
elementar su moto
longitude kei he-ru
relacionamento su-beru
cancelar zetsu ta-tsu
綿 algodão men wata
geral
compilar hen a-mu
façanha seki
fiar shiki o-ru
culpado zai tsumi
rebanho gun mu-reru
justiça gi
arado tagaya-su
emprego shoku
fertilizante hi ko-yasu
capacidade
entreter kyō oko-su
língua zetsu shita
casebre sha
artístico jutsu sube
defesa ei
manufatura sei
duplicar fuku
norma ki
desatar ge, kai to-ku
estabelecer setsu mouke-ru
permitir kyo yuru-su
evidência shō
avaliar hyō
discurso
desculpar sha ayama-ru
discriminar shiki
proteção go mamo-ru
generoso yuta-ka
riqueza zai
pobre hin mazushi-i
acusar seki se-meru
emprestar tai ka-su
貿 trocar
parabéns ga Omedetou
recursos shi
aprovar san
qualidade shitsu
transporte yu
menção jutsu no-beru
perdido mei mayo-u
退 retirar tai shirizo-ku
invertido gyaku sakara-u
criar tsuku-ru
exagerar ka ayama-chi
adequado teki
ácido san
mineral
cobre
moeda sen zeni
evitar fuse-gu
limite gen kagi-ru
íngreme ken
ocasião sai kiwa
diverso zatsu
negativo hi ara-zu
depositar yo azu-keru
território ryō
montante gaku hitai
domesticar shi ka-u

6ª série - 181 kanjis[editar | editar código-fonte]

Kanji Português On Kun
sequência hei nami, nara-bu
rebelião ran mida-reru
leite nyū chichi
morto na-kunaru
bondade jin
oferecer kyō, ku tomo
ator hai
preço chi atai
lesão shō kizu
superior yasa-shii
partido político
volume, tomo satsu
descartar sho
talhar koku kiza-mu
dividir katsu wa-ru
começar tsuku-ru
drama geki
determinação kin tsuto-meru
perigoso ki aya-ui
ovo ran tamago
estrito gen kibi-shii
obter shū osa-meru
rainha kisaki
negar hi ina, iya
absorver kyū su-u
chamar ko yo-bu
virtuoso zen yo-i
fatigar-se kon koma-ru
pendurar choku ta-reru
castelo shiro
variedade iki
tocar música kana-deru
agitado hun huru-u
姿 aspecto shi sugata
supor son
piedade filial
lar taku iie
teto u
religião shū
espacial chū
tesouro takara
proclamar sen notama-u
sigilo mitsu
medição sun
especialidade sen moppa-ra
atirar sha i-ru
líder shō
respeitado son
concernir shū tsu-ku
medida de profundidade shaku
entregar todo-ku
expandir ten
estrato
próprio ko onore
pergaminho kan ma-ku
cortina de espetáculo baku maku
seco kan ho-su
infância osana-i
agência governamental chō
sentar za suwa-ru
prolongar en no-basu
ritmo ritsu
acatar sitaga-u
esquecer wasu-reru
lealdade chū
constituição ken
ego ga ware
crítica hi
carregar tan nina-u
venerar hai oga-mu
largo kaku hiro-geru
abandonar sha su-teru
tatear tan saga-su
deduzir sui
brandir ki
manobra ayatsu-ru
respeito kei uyama-u
projetar ei utsu-ru
cair da noite ban
quentura dan atata-kai
subsistência bo ku-rasu
melodioso hoga-raka
escrivaninha ki tsukue
folhas de papel mai
tintura sen so-meru
ações kabu
bastão
imitação mo
direitos ken
árvores ju ki
saudade yoku ho-shii
degraus dan
沿 beirar en so-u
fonte sen izumi
lavar sen ara-u
facção ha
concluído sai su-mu
procedência gen minamoto
maré cho shio
violento geki hage-shii
cinzas hai
amadurecer juku u-reru
unilateral hen ore kata
grupo han
incomum i koto-naru
dúvida gi utaga-u
dor tsū ita-i
emperador ō
próspero sei mo-ru
parceria mei
vigiar kan
areia sa, sha suna
ímã ji
eu shi watakushi, watashi
secreto hi
cereal koku
buraco ketsu ana
janela mado
músculo kin suji
esquema saku
simplicidade kan
açúcar
linhagem kei shio
vermelhão beni, kurenai
povoação osa-meru
genuíno jun
seda ken kinu
vertical ju tate
encolher shuku chidi-mu
assinatura sho
vindouro yoku
sagrado sei
pulmão hai
costas hai se
colo kyō mune
cérebro
abdômen fuku hara
entranhas
confrontar rin nozo-mu
clímax shi ita-ru
jovem jaku waka-i
renomado cho
baforada mu-su
paiol kura
bicho-da-seda kaiko
multidão shū
alfaiate sai saba-ku
vestimenta sō, shō yosoo-u
retaguarda ri ura
suplemento ho ogina-u
olhar shi mi-ru
leitura ran
castidade u-tsu
visitar otozu-reru
traduzir yaku wake
poesia shi kotoba
documento shi
reconhecer nin mito-meru
nascer tan
sinceridade sei makoto
erro go ayama-ru
argumento ron
vários sho moro
advertir kei
precioso ki
tributo chin
herança i
correio
cidade natal kyō
agulha shin hari
aço hagane
fechado hei shi-meru
torre kaku
descer o-riru
majestade hei
excluir jo nozo-ku
machucar shō sawa-ru
difícil nan muzuka-shii
couro kaku kawa
topo chō itada-ku
osso kotsu hone

Ensino Secundário(1110 kanjis)[1][2][editar | editar código-fonte]

Ao contrário dos Kanji ensinados na Escola Primária, que são subdivididos em conjuntos para cada série, espera-se que os alunos aprendam os Kanji da Escola Secundária de forma mais independente, portanto, eles são agrupados em um único conjunto para os estudantes japoneses.[3]

No entanto as listas abaixo são baseadas nos graus do Teste de Proficiência em Kanji Japonês (日本 漢字 能力 検 定 nihon kanji nōryoku kentei), mais comumente chamado de “kanken” (漢 検), que vão de 1 a 10 (com níveis intercalados pré-2 e pré-1).

Durante a Escola Ginasial (316 kanji)[editar | editar código-fonte]

握 扱 依 威 為 偉 違 維 緯 壱 芋 陰 隠 影 鋭 越 援 煙 鉛 縁 汚 押 奥 憶 菓 暇 箇 雅 介 戒 皆 壊 較 獲 刈 甘 汗 乾 勧 歓 監 環 鑑 含 奇 祈 鬼 幾 輝 儀 戯 詰 却 脚 及 丘 朽 巨 拠 距 御 凶 叫 狂 況 狭 恐 響 驚 仰 駆 屈 掘 繰 恵 傾 継 迎 撃 肩 兼 剣 軒 圏 堅 遣 玄 枯 誇 鼓 互 抗 攻 更 恒 荒 香 項 稿 豪 込 婚 鎖 彩 歳 載 剤 咲 惨 旨 伺 刺 脂 紫 雌 執 芝 斜 煮 釈 寂 朱 狩 趣 需 舟 秀 襲 柔 獣 瞬 旬 巡 盾 召 床 沼 称 紹 詳 丈 畳 殖 飾 触 侵 振 浸 寝 慎 震 薪 尽 陣 尋 吹 是 井 姓 征 跡 占 扇 鮮 訴 僧 燥 騒 贈 即 俗 耐 替 沢 拓 濁 脱 丹 淡 嘆 端 弾 恥 致 遅 蓄 沖 跳 徴 澄 沈 珍 抵 堤 摘 滴 添 殿 吐 途 渡 奴 怒 到 逃 倒 唐 桃 透 盗 塔 稲 踏 闘 胴 峠 突 鈍 曇 弐 悩 濃 杯 輩 拍 泊 迫 薄 爆 髪 抜 罰 般 販 搬 範 繁 盤 彼 疲 被 避 尾 微 匹 描 浜 敏 怖 浮 普 腐 敷 膚 賦 舞 幅 払 噴 柄 壁 捕 舗 抱 峰 砲 忙 坊 肪 冒 傍 帽 凡 盆 慢 漫 妙 眠 矛 霧 娘 茂 猛 網 黙 紋 躍 雄 与 誉 溶 腰 踊 謡 翼 雷 頼 絡 欄 離 粒 慮 療 隣 涙 隷 齢 麗 暦 劣 烈 恋 露 郎 惑 腕

Final da Escola Ginasial (285 kanji)[editar | editar código-fonte]

哀 慰 詠 悦 閲 炎 宴 欧 殴 乙 卸 穏 佳 架 華 嫁 餓 怪 悔 塊 慨 該 概 郭 隔 穫 岳 掛 滑 肝 冠 勘 貫 喚 換 敢 緩 企 岐 忌 軌 既 棋 棄 騎 欺 犠 菊 吉 喫 虐 虚 峡 脅 凝 斤 緊 愚 偶 遇 刑 契 啓 掲 携 憩 鶏 鯨 倹 賢 幻 孤 弧 雇 顧 娯 悟 孔 巧 甲 坑 拘 郊 控 慌 硬 絞 綱 酵 克 獄 恨 紺 魂 墾 債 催 削 搾 錯 撮 擦 暫 祉 施 諮 侍 慈 軸 疾 湿 赦 邪 殊 寿 潤 遵 如 徐 匠 昇 掌 晶 焦 衝 鐘 冗 嬢 錠 譲 嘱 辱 伸 辛 審 炊 粋 衰 酔 遂 穂 随 髄 瀬 牲 婿 請 斥 隻 惜 籍 摂 潜 繕 阻 措 粗 礎 双 桑 掃 葬 遭 憎 促 賊 怠 胎 袋 逮 滞 滝 択 卓 託 諾 奪 胆 鍛 壇 稚 畜 窒 抽 鋳 駐 彫 超 聴 陳 鎮 墜 帝 訂 締 哲 斗 塗 凍 陶 痘 匿 篤 豚 尿 粘 婆 排 陪 縛 伐 帆 伴 畔 藩 蛮 卑 碑 泌 姫 漂 苗 赴 符 封 伏 覆 紛 墳 癖 募 慕 簿 芳 邦 奉 胞 倣 崩 飽 縫 乏 妨 房 某 膨 謀 墨 没 翻 魔 埋 膜 又 魅 滅 免 幽 誘 憂 揚 揺 擁 抑 裸 濫 吏 隆 了 猟 陵 糧 厘 励 零 霊 裂 廉 錬 炉 浪 廊 楼 漏 湾

Durante o Colegial (333 kanji)[editar | editar código-fonte]

亜 尉 逸 姻 韻 畝 浦 疫 謁 猿 凹 翁 虞 渦 禍 靴 寡 稼 蚊 拐 懐 劾 涯 垣 核 殻 嚇 潟 括 喝 渇 褐 轄 且 缶 陥 患 堪 棺 款 閑 寛 憾 還 艦 頑 飢 宜 偽 擬 糾 窮 拒 享 挟 恭 矯 暁 菌 琴 謹 襟 吟 隅 勲 薫 茎 渓 蛍 慶 傑 嫌 献 謙 繭 顕 懸 弦 呉 碁 江 肯 侯 洪 貢 溝 衡 購 拷 剛 酷 昆 懇 佐 唆 詐 砕 宰 栽 斎 崎 索 酢 桟 傘 肢 嗣 賜 滋 璽 漆 遮 蛇 酌 爵 珠 儒 囚 臭 愁 酬 醜 汁 充 渋 銃 叔 淑 粛 塾 俊 准 殉 循 庶 緒 叙 升 抄 肖 尚 宵 症 祥 渉 訟 硝 粧 詔 奨 彰 償 礁 浄 剰 縄 壌 醸 津 唇 娠 紳 診 刃 迅 甚 帥 睡 枢 崇 据 杉 斉 逝 誓 析 拙 窃 仙 栓 旋 践 遷 薦 繊 禅 漸 租 疎 塑 壮 荘 捜 挿 曹 喪 槽 霜 藻 妥 堕 惰 駄 泰 濯 但 棚 痴 逐 秩 嫡 衷 弔 挑 眺 釣 懲 勅 朕 塚 漬 坪 呈 廷 邸 亭 貞 逓 偵 艇 泥 迭 徹 撤 悼 搭 棟 筒 謄 騰 洞 督 凸 屯 軟 尼 妊 忍 寧 把 覇 廃 培 媒 賠 伯 舶 漠 肌 鉢 閥 煩 頒 妃 披 扉 罷 猫 賓 頻 瓶 扶 附 譜 侮 沸 雰 憤 丙 併 塀 幣 弊 偏 遍 泡 俸 褒 剖 紡 朴 僕 撲 堀 奔 麻 摩 磨 抹 岬 銘 妄 盲 耗 厄 愉 諭 癒 唯 悠 猶 裕 融 庸 窯 羅 酪 痢 履 柳 竜 硫 虜 涼 僚 寮 倫 累 塁 戻 鈴 賄 枠

Final do Colegial (196 kanji)[editar | editar código-fonte]

挨 曖 宛 嵐 畏 萎 椅 彙 茨 咽 淫 唄 鬱 怨 媛 艶 旺 岡 臆 俺 苛 牙 瓦 楷 潰 諧 崖 蓋 骸 柿 顎 葛 釜 鎌 韓 玩 伎 亀 毀 畿 臼 嗅 巾 僅 錦 惧 串 窟 熊 詣 憬 稽 隙 桁 拳 鍵 舷 股 虎 錮 勾 梗 喉 乞 傲 駒 頃 痕 沙 挫 采 塞 埼 柵 刹 拶 斬 恣 摯 餌 鹿 叱 嫉 腫 呪 袖 羞 蹴 憧 拭 尻 芯 腎 須 裾 凄 醒 脊 戚 煎 羨 腺 詮 箋 膳 狙 遡 曽 爽 痩 踪 捉 遜 汰 唾 堆 戴 誰 旦 綻 緻 酎 貼 嘲 捗 椎 爪 鶴 諦 溺 填 妬 賭 藤 瞳 栃 頓 貪 丼 那 奈 梨 謎 鍋 匂 虹 捻 罵 剥 箸 氾 汎 阪 斑 眉 膝 肘 阜 訃 蔽 餅 璧 蔑 哺 蜂 貌 頬 睦 勃 昧 枕 蜜 冥 麺 冶 弥 闇 喩 湧 妖 瘍 沃 拉 辣 藍 璃 慄 侶 瞭 瑠 呂 賂 弄 籠 麓 脇