Jōyō kanji

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ir para: navegação, pesquisa
Ni hon go2.png Este artigo contém texto em japonês.
Sem suporte multilingual apropriado, você verá interrogações, quadrados ou outros símbolos em vez de kanji ou kana.

Jōyō kanji é a lista de 1945 kanji feita pelo Ministério de Educação Japonês, catalogando os ideogramas a serem utilizados em textos oficiais, imprensa, editores e demais meios de difusão da língua escrita japonesa. É uma versão ligeiramente modificada dos tōyō kanji, que foi a primeira lista padronizada para a educação secundária emitida após a Segunda Guerra Mundial.

Os 1945 kanji da lista dos jōyō kanji consistem de:

  • 1006 kanji ensinados durante a educação primária
  • 939 kanji ensinados durante a educação secundária

Mudanças em relação à lista tōyō kanji[editar | editar código-fonte]

À lista jōyō kanji foram adicionados mais 95 kanji que não apareciam nos tōyō kanji, além disso o caractere 燈 foi substituido por 灯. Aqui está a lista das adições: 猿 凹 渦 靴 稼 拐 涯 垣 殻 潟 喝 褐 缶 頑 挟 矯 襟 隅 渓 蛍 嫌 溝 昆 崎 皿 桟 傘 肢 遮 蛇 酌 汁 塾 尚 宵 縄 壌 唇 甚 据 杉 斉 逝 仙 栓 挿 曹 槽 藻 駄 濯 棚 挑 眺 釣 塚 漬 亭 偵 泥 搭 棟 洞 凸 屯 把 覇 漠 肌 鉢 披 扉 猫 頻 瓶 雰 塀 泡 俸 褒 朴 僕 堀 磨 抹 岬 妄 厄 癒 悠 羅 竜 戻 枠

Lista jōyō kanji[editar | editar código-fonte]

Aqui está a lista dos jōyō kanji separados pelos anos em que são ensinados nas escolas Japonesas:

Educação primária (1006 kanji)[editar | editar código-fonte]

1ª série - 80 kanji[editar | editar código-fonte]

Kanji Português On Kun
um ichi, itsu hitotsu
dois ni, ji futatsu
três san  mittsu
quatro shi yottsu
cinco go itsutsu
seis roku muttsu
sete shichi nanatsu
oito hachi yatsu
nove ku ou kyū kokonotsu
dez
cem hyaku momo
mil sen chi
sobre ue
sob ka ou ge shita
esquerda sa hidari
direita u ou yū migi
dentro, meio chū naka
grande dai ō-kii
pequeno shō chii-sai
mês; lua gatsu ou getsu tsuki
dia nichi hi
ano nen toshi
cedo haya-i
árvore moku ki
mata rin hayashi
montanha san yama
rio sen kawa
solo do tsuchi
céu sora
campo de arroz den ta
firmamento ten ama
vida sei i-kiru
flor ka hana
grama kusa
inseto chū mushi
cão ken inu
pessoa jin ou nin hito
nome mei ou myo na
mulher jo ou nyo on'na
homem dan otoko
criança shi ou su ko
olho moku me
ouvido mimi
boca / abrindo kuchi
mão shu te
pé ou perna soku ashi
ver ken mi-ru
som on ne ou oto
força riki ou ryoku chikara
espírito ki iki
circulo; iene en maru
entrar nyū hai-ru ou i-ru
sair shutsu de-ru
levantar ritsu ta-tsu
descansar kyū yasu-mu
anterior sen saki
noite
livro hon moto
escrita bun ou mon fumi
caractere ji
estudo gaku mana-bu
escola
vila son mura
cidade chō machi
floresta shin mori
correto sei tada-shii
água sui mizu
fogo ka hi
bola gyoku tama
rei ō
pedra seki ishi

2ª série - 160 kanji[editar | editar código-fonte]

Kanji Português On Kun
número kazu
muito ta ō-i
pouco shō suku-nai ou suko-shi
dez mil man yorozu
metade han naka-ba
formato kei katachi
gordura ta futo-i
magro sai hoso-i
amplo hiro-i
extenso chō naga-i
ponto ten
círculo gan maru
mistura maji-waru
luz hikari
angulo, canto kaku kado ou tsuno ou sumi
medida kei haka-ru
correto, direito choku ou jiki tada-chi ou nao-su
linha sen
flecha shi ya
fraco jaku yowa-i
forte kyō tsuyo-i
alto taka-i
similar ona-ji
figura paterna shin oya
mãe bo haha ou kaa
pai fu chichi ou tou
irmã mais velha shi ane
irmão mais velho kei ani
irmão mais novo tei otouto
irmã mais nova mai imōto
si próprio ji ou shi mizuka-ra
amigo tomo
corpo tai karada
cabelo ke
cabeça atama
face gan kao
pescoço shu kubi
coração shin kokoro
tempo ji toki
dia da semana
manhã chō asa
período do dia chū hiru
noite ya yoru
minuto; compreender fun ou bun wa-karu
semana shū
primavera shun haru
verão ka natsu
outono shū aki
inverno fuyu
agora kon ima
novo shin atara-shii
velho ko furu-i
intervalo kan ou ken ma ou aida
direção kata
norte hoku kita
sul nan minami
leste higashi ou azuma
西 oeste sei ou sai nishi
longe  en tō-i
perto kin chika-i
defronte zen mae
atrás go ou kou nochi, ushi-ro, ato oruoku-reru
dentro nai uchi
fora gai ou ge soto, hoka ou hazu-su
lugar ba
chão chi ou ji
país koku kuni
jardim en sono
vale koku tani
campo ya no
campo gen hara
vilarejo ri sato
cidade shi ichi
capital kyō ou kei
vento kaze
neve setsu yuki
nuvem un kumo
poça chi ike
mar kai umi
rocha gan iwa
estrela sei hoshi
sala shitsu muro
porta ko to ou be
casa ka ou ke ie
templo budista ji tera
trespassar tsū tō-ru
portão mon kado
estrada michi
falar wa hanashi
dizer gen ou gon i-u ou koto
responder kota-eru
voz sei koe
escutar bun ou mon ki-ku
linguagem go kata-ru
ler doku yo-mu
escrever sho ka-ku
anotar ki shiru-su
papel  shi kami
figura ga ou kaku
imagem kai e
desenho zu haka-ru
artifício kō ou ku
ensinar kyō oshi-eru
bem sei hare
pensar shi omo-u
refletir kanga-eru
saber chi shi-ru
habilidade sai ou zai wazukani ou zae
razão ri kotowari
calcular san
fazer saku tsuku-ru
origem gen ou gan moto
comer, refeição shoku ta-beru
carne niku
cavalo ba uma ou ma
vaca gyū ushi
peixe gyo uo ou sakana
pássaro chō tori
pena u ha ou hane
pio mei na-ku
trigo baku mugi
arroz bei ou mai kome
chá cha ou sa
cor shoku iro
amarelo ō ki
preto koku kuro
vir rai ku-ru
ir kō ou gyō i-ku, yu-ku ou okona-u
retornar ao lar ki kae-ru
andar ho aru-ku
correr hashi-ru
parar shi to-maru
ativo katsu i-kiru
loja ten mise
comprar bai ka-u
vender bai u-ru
tarde, signo do cavalo go (uma)
vapor ki
arco kyū yumi
-vezes, remexer kai
associação kai e
time kumi
barco sen fune
luminoso mei aka-rui
compania sha yashiro
cortar setsu ki-ru
eletricidade den
todo mai
ajustar a-u
bater a-taru
alicerce dai ou tai
prazer raku tano-shii
público kou ōyake
empurrar in hi-ku
seção ka
canção ka uta
espada katana
número ban
uso mochi-iru
quê ka nani ou nan

3ª série - 200 kanji[editar | editar código-fonte]

Kanji Português On Kun
cha chō
mundo sei ou se yo
ambos ryō
mestre shu nushi ou omo
corrida no-ru
antemão yo
coisa abstrata ji koto
servir shi tsuka-eru
outro ta
substituto dai ou tai kawa-ru ou yo
duelo su-mu
使 uso shi tsuka-u
comandante kei kakari ou kaka-ru
dobro bai
todo zen matta-ku
dívida gu
cópia sha utsu-su
pátio retsu
ajuda jo tasu-keru
diligência ben
mudar ugo-ku
ganhar shō ka-tsu
disfarce ka ba-keru
praça ku
doutor i
partir kyo ou ko sa-ru
anti- han so-ru
pegar shu to-ru
receber ju u-keru
número
deparar-se mu-kau
você kun kimi
sabor mi aji ou aji-wau
vida mei inochi
paz wa
artigo hin shina
membro in
comércio shō
questão mon to-u ou ton
lapso saka
centro ō
iniciar shi haji-meru
comitê i
proteger shu mamo-ru
barato an yasu-i
consertar tei ou jō sada-meru
fruta jitsu mi ou mino-ru
convidado kyaku
templo shintoísta kyū miya
宿 hospedaria shuku yado ou yado-ru
frio kan samu-i
oposto tai
secretaria kyoku
premissa oku ya
litoral gan kishi
ilha shima
estado shū
livro-caixa chō
apartamento hei ou byō tai-ra ou hira
alegria saiwa-i ou shiawa-se
grau do
paiol ko
jardim tei niwa
estilo shiki
atuação yaku
esperar tai ma-tsu
correr kyū iso-gu
respirar soku iki
mau aku waru-i
triste hi kana-shii
pensamento
idéia i
sentir kan
lugar sho tokoro
bater da u-tsu
jogar na-geru
recolher hiro-u
segurar ji mo-tsu
dedo shi yubi ou sa-su
lançar hana-su
organizar sei totono-eru
viagem ryo tabi
tribo zoku
antigamente mukashi
claro shō
quente sho atsu-i
escuro an kura-i
partitura / estragado kyoku ma-garu
ser a-ru
roupas fuku
período de tempo ki
board han ou ban ita
pilar chū hashira
raiz kon ne
planta shoku u-eru
negócio gyō
aparência ou Sr(Sra,Srta) sama
lado ō yoko
ponte kyō hashi
próximo/seguinte ji tsugi ou tsu-gu
dente shi ha
morte shi shi-nu
gelo hyō kōri
decidir ketsu ki-meru
óleo yu abura
onda ha nami
colocar chū soso-gu
nadar ei oyo-gu
oceano, ocidental
correnteza ryū naga-reru
extinguir shō ki-eru ou ke-su
profundo shin fuka-i
quente on atata-kai
porto minato
lago ko mizūmi
água quente yu
China kan
carvão tan sumi
coisa butsu ou motsu mono
bola kyū tama
razão yū ou yu
dizer mō-su
palavra kai
campo agrícola hata ou hatake
doente byō yamai
partida/embarque hatsu
escalar tō ou to nobo-ru
pele hi kawa
prato sara
mútuo ai
prefeitura ken
verdade shin ma
usar ou chegar chaku ki-ru ou tsu-ku
pequeno tan mijika-i
aguçar ken
obrigado(a) rei
deus(es) shin ou jin kami
festival sai matsu-ri
sorte fuku
segundo byō
pesquisa kyū
capítulo shō
juvenil
apito ou assobio teki fue
prefixo de número ordinal dai
pincel de escrever hitsu fude
aula hito-shii
caixa hako
classificação kyū
fim shū o-waru
verde ryoku midori
prática ren ne-ru
ovelha hitsuji
beleza bi utsuku-shii
aprender shū nara-u
alguém sha mono
nutrir iku soda-tsu
sofrer ku kuru-shii ou niga-i
bagagem ka ni
cair raku o-chiru
folha ha
medicina yaku kusuri
sangue ketsu chi
lista ou superfície hyō omote ou arawa-su
poema shi
調 investigar chō shira-beru
discutir dan
feijões tō ou zu mame
perder fu ma-keru ou o-u
acordar ki o-kiru
estrada ro ji
corpo shin mi
girar ten koro-bu
luz kei karu-i
agricultura
retorno hen kae-su
seguir tsui o-u
enviar oku-ru
rápido soku haya-i
avançar shin susu-mu
play aso-bu
transportar un hako-bu
parte bu
metropole to ou tsu miyako
distribuir hai kuba-ru
alcoholic drink shu sake ou saka
pesado jū ou chō omo-i ou kasa-neru
ferro tetsu
prata gin
abrir kai hira-ku ou a-ku
instituição in
luz do sol
andar de um edifício kai
coletar shū atsu-maru
rosto men
tema dai
bebida in no-mu
prédio público kan
estação eki
nariz hana

4ª série - 200 kanji[editar | editar código-fonte]

Kanji Português On Kun
não fu ou bu
conflito araso-u
anexar fu tsu-ku
ordens rei
desde i
intermediário, entre naka
transmite den tsuta-eru
classificação i kurai
baixo tei hiku-i
exemplo rei tato-eru
便 conveniência ben ou bin tayo-ri
confiança shin
armazenamento kura
clima
pedir emprestado shaku ka-riru
parar tei
saudável ken
lado soba gawa
trabalho hatara-ku
cem milhões oku
sustentar ou trilhão chō kiza-shi
criança ji
juntos kyō tomo
soldado hei ou hyō tsuwamono
código ten
legal rei tsume-tai
primeiro sho hatsu ou ubu
separado betsu waka-reru
lucro ri
impressão satsu su-ru
vice- huku
realização
adicionar ka kuwa-eru
labuta, trabalho árduo do tsuto-meru
trabalho negira-u
coragem isa-mashii
embrulho tsutu-mu
graduado sotsu
cooperação kyō
simples tan
Dr. haku
marca in shirushi
participar san mai-ru
história shi
diretor shi tsukasado-ru
cada kaku
contar, falar koku tsu-geru
circunferência shū
canto shō tona-eru
alegrar ki yoroko-bu
recipiente ki utsuwa
rodear i kako-u
endurecer ko kata-maru
modelo kei kata
câmara pública
sal en shio
cavalheiro shi
mudança hen ka-waru
marido fu fuu bu otto
perder shitsu ushina-u
gostar su-ku ou kono-mu
temporadas ki
neto son mago
perfeito kan
oficial do governo kan
prejuízo gai
achar, advinhar satsu
ninho su
distinção sa
esperança ki mare
assento seki
faixa tai obi
inferior tei soko
prefeitura urbana fu
facilidade
construir ken ta-teru
diâmetro kei
júnior, inferior to
adquirir toku e-ru
sem falhas hitsu kanara-zu
pensamento nen
amor ai
tornar-se sei na-ru
guerra sen ikusa ou tataka-u
dobra setsu o-ru
levantar kyo a-geru
reforma kai arata-meru
salvação kyū suku-u
falha hai yabu-reru
dispersão san chi-ru
taxa ryō
bandeira nacional hata
anterior saku
cenário kei
a maioria sai mo ou motto-mo
esperança nozo-mu
prefixo "in-" mi ima-da
fim matsu sue
etiqueta satsu huda
madeira serrada zai
agrupar soku taba ou tsuka
pinho shō matsu
fruto, realização ka ha-tasu
prosperidade ei saka-eru
plano an
ume ou alume bai ume
engenhoca kai
bastões kyoku kiwa-meru
letreiro hyō
máquina ki
falta ketsu ka-keru
currículo reki
restante zan noko-ru
matar satsu koro-su
veneno doku
sobrenome shi uji
pessoas, povo min tami
pedido kyu moto-mu
governo chi osa-meru
método
chorar kyū na-ku
raso sen asa-i
banhar-se yoku abi-ru
puro sei kiyo-raka
cheio man mi-chiru
pescaria ryō asa-ru
luminária tomo-su
nada mu na-i
assim zen shika-shi
assar shō ya-ku
iluminar sho te-rasu
calor netsu atsu-i
procriar boku maki
especial toku
dar à luz san u-mu
alvo teki mato
ministério do governo sho ou sei habu-ku
comemorar, celebrar shuku iwa-u
cédula hyō
espécie ou semente shu tane ou kusa
acumular seki tsu-mu
imitar kyō kiso-u
rir shō wara-u
tubo kan kuda
setsu fushi
farinha ko kona
crônica ki
promessa yaku
gravata ketsu musu-bu ou yu-u
salário kyū tama-u
continuar zoku tsudu-ku
colocar chi o-ku
idoso o-iru
estômago i
veia myaku
intestino chō
retentor, retidor shin
cruzeiro
bom ryō yo-i
arte gei
broto ga me
Inglaterra ei
vegetable na
cidade gai machi
roupas i
necessidade i-ru
memorizar kaku obo-eru ou sa-meru
observar kan mi-ru
instrução kun
teste shi kokoromi-ru
teoria setsu to-ku
seção ka
deliberação gi
elefante shō
frete ka
poupança cho ta-meru
despesa hi tsui-yasu
prêmio shō
exército gun
roda rin wa
demitir-se ji ya-meru
arredores hen ata-ri
levar ren tsu-reru ou tsura-neru
atingir tachi
escolher sen era-bu
município gun
quantidade ryō
record roku
espelho kyō kagami
relacionado kan
terra, país riku
grupo tai
quieto sei shizu-ka
obedecer jun
pedido gan nega-u
ordenar rui
voar, mosca hi to-bu
refeição han meshi
adotivo yashina-u
teste ken

5ª série - 185 kanji[editar | editar código-fonte]

Kanji Português On Kun
muito tempo kyū hisa
Buda hutsu ou butsu hotoke
farsa kari
romance ken
responsabilidade nin maka-seru
tornar-se ji ni-ru
demais yo ama-ru
valor ka
preservar ho tamo-tsu
disciplina shū osa-meru
bolsa hyō tawara
individual ko
prover bi sona-eru
estátua
novamente sai futata-bi
publicar kan
juiz han waka-ru
controle sei
passe ken
regra soku notto-ru
efeito
dever mu tsuto-meru
força sei ikio-i
grosso atsu-i
frase ku
possível ka
influir ei itona-mu
causar in yo-ru
grupo dan
pressão atsu
existir zai a-ru
nível kin
fundação ki moto-duku
relatório muku-iru
fronteira kyō sakai
sepultura bo haka
aumentar ma-su ou fu-eru
sonho mu yume
esposa sai tsuma
senhorita fu
conter
abordar ki yo-ru
rico fu tomi
guiar michibi-ku
residir kyo i-ru
pertencer zoku
fazenda (de tecido) fu nuno
especialista shi
comum tsune
tronco kan miki
prefácio jo
válvula ben
esticar chō ha-ru
jornada ō
repetir fuku
virtude toku
intenção shi kokorozashi
responder ō kota-eru
animado kai kokoroyo-i
gênero humano sei ou shō saga
graça on
sentimento nasa-ke
condição tai
acostumado kan na-reru
acquiescer shō uketamawa-ru
talento gi waza
acenar shō mane-ku
instruir ju sazu-keru
pegar sai to-ru
contato setsu
presente tei sa-geru
perda son soko-neru
facção shi sasa-eru
política sei matsurigoto
circunstâncias ko yue
inimigo teki kataki
terminar dan ta-tsu
nostalgia kyū
fácil eki yasa-shii
explosão aba-ku
frase
facção shi eda
investigar sa
status kaku
cereja ō sakura
examinar ken
construir kama-eru
militar bu
comparar hi kura-beru
eternidade ei naga-i
rio ga kawa
fluido eki
mistura kon maza-ru
decrescer gen he-ru
braça soku haka-ru
genérico jun
atuar en
vazio ketsu isagiyo-i
disastre sai wazawa-i
queimar nen mo-eru
tipo impresso han
crime han oka-su
forma
sozinho doku hito-ri
classificar ritsu hikii-ru
aparecer gen arawa-reru
deter ryū ru todo-maru
abreviação ryaku
beneficiar-se eki ma-su
globo ocular gan me
rasgar ha yabu-ru
óbvio kaku tashi-ka
indicar shi shime-su
ancestral so
proscrição kin
mudar i utsu-ru
estender tei hodo
taxa zei
produzir chiku kizu-ku
refinado sei
elementar su moto
influenciar kei he-ru
unir su-beru
cancelar zetsu ta-tsu
綿 algodão men wata
inteiro
compilar hen a-mu
explorar seki
fiar shiki o-ru
culpado zai tsumi
ninhada gun mu-reru
correição gi
até tagaya-su
emprego shoku
fertilizante hi ko-yasu
habilidade
entreter kyō oko-su
língua zetsu shita
casebre sha
arte jutsu sube
defesa ei
manufatura sei
duplicar fuku
regra ki
desatar ge ou kai to-ku
estabelecer setsu mouke-ru
aquiescer kyo yuru-su
pista shō
avaliar hyō
discurso
desculpar sha ayama-ru
classificar shiki
proteger go mamo-ru
generoso yuta-ka
rico zai
pobre hin mazushi-i
culpar seki se-meru
emprestar tai ka-su
貿 comerciar
congratulações ga
recursos shi
aprovar san
qualidade shitsu
transporte yu
menção jutsu no-beru
lixeira mei mayo-u
退 retratar tai shirizo-ku
invertido gyaku sakara-u
criar tsuku-ru
ir além ka ayama-chi
proveitoso teki
ácido san
mineral
cobre
moeda sen zeni
evitar fuse-gu
limite gen kagi-ru
afoito ken
ocasião sai kiwa
miscelânea zatsu
negativo hi ara-zu
depositar yo azu-keru
território ryō
montante gaku hitai
domesticar shi ka-u

6ª série - 181 kanji[editar | editar código-fonte]

Kanji Português On Kun
sequência hei nami ou nara-bu
rebelião ran mida-reru
leite nyū chichi
morto na-kunaru
bondade jin
oferecer kyō ou ku tomo
ator hai
valor chi atai
lesão shō kizu
superior yasa-shii
partido político
volume, tomo satsu
descartar sho
talhar koku kiza-mu
dividir katsu wa-ru
criar tsuku-ru
drama geki
determinação kin tsuto-meru
perigoso ki aya-ui
ovo ran tamago
estrito gen kibi-shii
aderir shū osa-meru
rainha kisaki
negar hi ina ou iya
chupar kyū su-u
chamar ko yo-bu
bom zen yo-i
fatigar-se kon koma-ru
pendurar choku ta-reru
castelo shiro
variedade iki
tocar música kana-deru
passional hun huru-u
姿 formato shi sugata
supor son
piedade filial
lar taku ie
teto u
religião shū
infinito chū
tesouro takara
proclamar sen notama-u
sigilo mitsu
medida sun
especialidade sen moppa-ra
atirar sha i-ru
líder shō
respeitado son
preocupar-se shū tsu-ku
medida de profundidade shaku
entregar todo-ku
expandir ten
strata
próprio ko onore
pergaminho kan ma-ku
cortina baku maku
seco kan ho-su
infância osana-i
escritório governamental chō
sentar za suwa-ru
prolongar en no-basu
ritmo ritsu
obedecer sitaga-u
esquecer wasu-reru
lealdade chū
compleição ken
ego ga ware
crítica hi
carregar tan nina-u
venerar hai oga-mu
amplo kaku hiro-geru
jogar fora sha su-teru
esfregar tan saga-su
influenciar sui
comando ki
manobra ayatsu-ru
respeito kei uyama-u
refletir ei utsu-ru
cair da noite ban
calor dan atata-kai
vida útil bo ku-rasu
melodioso hoga-raka
escrivaninha ki tsukue
folhas de papel mai
secar sen so-meru
algemas kabu
bastão
imitação mo
direitos ken
árvores ju ki
saudade yoku ho-shii
passos dan
沿 acompanhar en so-u
fonte sen izumi
lavar sen ara-u
secto ha
instalar-se sai su-mu
origem gen minamoto
maré cho shio
violento geki hage-shii
cinzas hai
amadurecer juku u-reru
angular hen ore kata
grupo han
incomum i koto-naru
dúvida gi utaga-u
dor tsū ita-i
emperador ō
próspero sei mo-ru
parceria mei
vigiar kan
areia sa ou sha suna
magneto ji
eu shi watakushi ou watashi
secreto hi
cereal koku
buraco ketsu ana
janela mado
músculo kin suji
esquema saku
simplicidade kan
açúcar
linhagem kei
vermelhão beni ou kurenai
povoação osa-meru
genuíno jun
seda ken kinu
vertical ju tate
encolher shuku chidi-mu
escritório do governo sho
o próximo yoku
sagrado sei
pulmão hai
costas hai se
colo kyō mune
cérebro
abdômen fuku hara
entranhas
ignorar rin nozo-mu
clímax shi ita-ru
jovem jaku waka-i
renomado cho
vapor mu-su
paiol kura
bicho-da-seda kaiko
povo shū
encurtar sai saba-ku
vestimenta sō ou shō yosoo-u
costas ri ura
suplemento ho ogina-u
observar shi mi-ru
estudo ran
castidade u-tsu
visitar otozu-reru
traduzir yaku wake
poesia shi kotoba
documento shi
reconhecer nin mito-meru
nascer tan
sinceridade sei makoto
erro go ayama-ru
teoria ron
tudo sho moro
defender kei
precioso ki
taxa chin
herança i
correio
cidade natal kyō
agulha shin hari
aço hagane
fechado hei shi-meru
alto kaku
descender o-riru
majestade hei
excluir jo nozo-ku
machucar shō sawa-ru
difícil nan muzuka-shii
couro kaku kawa
local na cabeça chō itada-ku
osso kotsu hone

Educação secundária (939 kanji)[editar | editar código-fonte]

Kanji Português On Kun
o segundo dos dez talos celestiais otsu kinoto ou oto
terminar ryō owaru ou tsuini
e, também, novamente, além disso mata
e, com, para, para, dar yo ataeru ou kumisuru ou tomoni
ampliar kyū oyobu ou oyobi ou oyobosu
unidade de comprimento igual a 3,3 metros jō ou chō take ou dake
ferramenta afiada, talheres, lâmina, borda da faca jin ha ou yaiba ou kiru
tudo, qualquer, cada bon ou han subete ou oyoso
colher,concha shaku shaku
mutuamente,reciprocamente go ou ko tagai
condolência,lamento, pena chō ou teki tomurau ou tsuru
bem possessório, poço da mina, poço shō ido

寿 尿 婿 湿 殿 稿 簿