Revolta na Grande Polônia (1918-1919)

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Soldados do Exército Polonês
Soldados do Exército Polonês nas trincheiras na frente polaco-alemã
Região da Poznania ou Grande Polônia

A Revolta na Grande Polônia de 1918-1919 ou Revolta Wielkopolska de 1918-1919 (em polonês: wielkopolskie powstanie 1918-1919 roku; em alemão: Posener Aufstand) ou Guerra da Poznania foi uma insurreição militar dos poloneses na região da Grande Polônia (também chamada de Grão-Ducado de Poznań ou região Provinz Posen) contra a Alemanha. A revolta teve um efeito significativo sobre o Tratado de Versalhes, que concedeu uma reconstituída Polônia, a área obtida pelos insurgentes polacos mais alguns territórios adicionais, à custa do território alemão. A região fazia parte do Reino da Polônia e, em seguida, da Comunidade Polaco-Lituana antes da Segunda Divisão da Polônia em 1793, quando foi anexada pelo Reino da Prússia alemão. Depois da Revolta da Grande Polônia de 1806, também fez parte do Ducado de Varsóvia (1807-1815), um estado fantoche francês durante as Guerras Napoleônicas.

Bibliografia[editar | editar código-fonte]

 • Antoni Czubiński, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Geneza-charakter-znaczenie, Poznań 1978
 • Antoni Czubiński, Rola Powstania Wielkopolskiego w walce narodu polskiego o powstrzymanie niemieckiego >parcia na wschód<, Przegląd Zachodni 1968, nr 5-6
 • A.Czubiński, Z.Grot, B.Miśkiiewcz, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Zarys dziejów, Warszawa 1978
 • K.Dembski, Wielkopolska w początkach II Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Poznań 1972
 • Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa 1925
 • Z. Grot (ed.), Powstanie wielkopolskie 1918–1919, Poznań 1968
 • Z.Grot, I.Pawłowski, M.Pirko, Wielkopolska w walce o niepodległość 1918–1919. Wojskowe i polityczne aspekty Powstania Wielkopolskiego, Warszawa 1968
 • P.Hauser, Niemcy wobec sprawy polskiej X 1918–VI 1919, Poznań 1984
 • K.Kandziora, Działalność POW w Poznaniu. Przyczynek do historii Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego w latach 1918–1919, Warszawa 1939
 • S.Kubiak, Niemcy a Wielkopolska 1918–1919, Poznań 1969
 • Materiały Sesji Naukowej z okazji 50-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Zaszyty Naukowe UAM 1970, Historia t.10
 • Witold Mazurczak, Anglicy i wybuch powstania wielkopolskiego. Z dziejów genezy brytyjskiej misji płka H.H.Wade'a w Polsce, [in:] Antoni Czubiński (ed.), Polacy i Niemcy. Dziesięć wieków sąsiedztwa, PWN, Warszawa 1987
 • Janusz Pajewski, Rodział XXII. Powstanie Wielkopolskie, [in:] J.Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985,
 • Janusz Pajewski, Znaczenia Powstania Wielkopolskiego dla odbudowy Państwa Polskiego w 1918 r., Zeszyty Naukowe UAM, Historia 1970, t.10
 • S.Rybka, Zerwane pęta. Wspomnienia z dni rewolucji niemieckiej i powstania polskiego 1918-1919, Poznań 1919
 • A.Rzepecki, Powstanie grudniowe w Wielkopolsce. 27 XII 1918, Poznań 1919
 • Z.Wieliczka, Wielkopolska w Prusy w dobie powstania 1918/1919, Poznań 1932
 • Z.Wroniak, Paderewski w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania 1959, nr 4
 • H.Zieliński, Rola powstania wielkopolskiego oraz powstań śląskich w walce o zjednoczenie ziem zachodnich z Polską; (1918–1921), [in:] Droga przez Półwiecze.
 • Dietrich Vogt: Der großpolnische Aufstand 1918/1919: Bericht, Erinnerungen, Dokumente. Marburg 1980 (J.-G.-Herder-Institut) ISBN 3879691479
 • Richard Blanke, Orphans of Versailles. The Germans in Western Poland 1918-1939, Lexington, KY.,1993 (presents somehow pro-German vision of the events)