Hino da República Socialista Soviética do Azerbaijão

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Azərbaycan Marşı
Português:  Hino da República Socialista Soviética do Azerbaijão
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni
Bandeira da República Socialista Soviética do Azerbaijão

Hino Nacional Flag of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic (1956–1991).svg República Socialista Soviética do Azerbaijão
Letra Suleyman Rustam,
Samad Vurgun,
Huseyn Arif
Composição Uzeyir Hajibeyov
Adotado 1944
Até 1992

O Hino Nacional da República Socialista Soviética do Azerbaijão (em azeri: "Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni") era o hino nacional da Azerbaijão quando esta era uma república da União Soviética, conhecida como República Socialista Soviética do Azerbaijão.

História[editar | editar código-fonte]

O hino foi usado de 1944 até 1992. Ele foi composto por Uzeyir Hajibeyov. Suleyman Rustam, Samad Vurgun, Huseyn Arif, escreveu a letra. Após a independência da União Soviética em 1992, a Azerbaijão adotou o hino Azərbaycan Marşı no seu lugar, que também foi composta por Uzeyir Hajibeyov para a República Democrática do Azerbaijão como seu hino nacional durante a sua existência a partir de 1919 até a invasão pela União Soviética em 1921.

Letra em azeri (cirílico)[editar | editar código-fonte]

Азәрбајҹан! Чичәкләнән республика, шанлы дијар!
Гадир совет елләриндә һәм азадсан, һәм бәхтијар.
Октјабрдан гүввәт алыб сән говушдун сәадәтә,
Алгыш олсун бу һүнәрә, алгыш олсун бу гүдрәтә!
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!
Одлар јурду! Бу ағ ҝүнләр ел ҝүҹүнүн бәһрәсидир,
Гәһрәманлыг, бир дә һүнәр азад инсан һәвәсидир.
Нәсилләрдән-нәсилләрә јадиҝардыр дәјанәтин,
Коммунизмә ҝедирик биз, сыра мөһкәм, аддым мәтин.
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!
Рәшадәтли рус халгыдыр достлуг, бирлик бајрагдары,
Мүгәддәсдир, сарсылмасдыр дост елләрин бу илгары.
Гардаш халглар бирлијиндән алдыг ҝүҹү, гүдрәти биз,
Гој вар олсун бу иттифаг - шанлы Совет Вәтәнимиз!
Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Letra em azeri (latim)[editar | editar código-fonte]

Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!
Odlar yurdul Bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,
Qahrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.
Nasillərdən-nəsillərə yadigardır dəyanətin,
Kommunizmə gedirik biz, sıra möhkəm, addım mətin.
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!
Rəşadətli rus xalqıdır dostluq, birlik bayraqdarı,
Müqəddəsdir, sarsılmasdır dost ellərin bu ilqarı.
Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, qüdrəti biz,
Qoy var olsun bu ittifaq - şanlı Sovet Vətənimiz!
Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Tradução para o inglês[editar | editar código-fonte]

Azerbaijan! The glory, the flowers of the Republic!
The Soviet people to bring a strong new birth of freedom.
October Revolution will be happy to give you infinite courage.
Cheers for the extraordinary wisdom, cheering for the people's power!
Wise leadership of Lenin's party created, we walk in the road.
Sunshine communism, shines with the city and countryside.
We continue to win tomorrow's victory laurel to forge ahead.
Long live, long live, Azerbaijan, in the great Soviet land!
Land of fire, Snow peak cultivated proven people.
Fearless thirst for freedom fighting hero is a martyr.
The determination of a thousand memories transmission burst today,
We move towards communism, the pace of a firm and stable.
Wise leadership of Lenin's party created, we walk in the road.
Sunshine communism, shines with the city and countryside.
We continue to win tomorrow's victory laurel to forge ahead.
Long live, long live, Azerbaijan, in the great Soviet land!
The friendly people of Russia, the heroic champion of the league,
To firmly hold the sacred sincere hand of friendship.
Forces from alliance unbreakable fraternal peoples,
Let this treasure filled with glorious Soviet motherland!
Wise leadership of Lenin's party created, we walk in the road.
Sunshine communism, shines with the city and countryside.
We continue to win tomorrow's victory laurel to forge ahead.
Long live, long live, Azerbaijan, in the great Soviet land!