Províncias da China

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Províncias da República Popular da China.

As províncias da República Popular da China (formalmente chamadas de Divisões administrativas de nível provincial) são o nível mais alto da administração do país, existem 34 subdivisões no país, sendo 22 províncias

Províncias[editar | editar código-fonte]

GB Província Chinês (S) Pinyin Abreviatura Capital de província (省会/shěnghuì) Chinês Pinyin Área (km²)
AH Anhui 安徽 Ānhuī 皖 wǎn Hefei 合肥 Héféi 139.700
FJ Fujian 福建 Fújiàn 闽 mǐn Fuzhou 福州 Fúzhōu 121.400
GS Gansu 甘肃 Gānsù 甘 gān or 陇 lǒng Lanzhou 兰州 Lánzhōu 102.600
GD Cantão 广东 Guǎngdōng 粤 yuè Cantão (Guangzhou) 广州 Guǎngzhōu 180.000
GZ Guizhou 贵州 Guìzhōu 黔 qián or 贵 guì Guiyang 贵阳 Guìyáng 176.000
HI Hainan 海南 Hǎinán 琼 qióng Haikou 海口 Hǎikǒu 34.000
HE Hebei 河北 Héběi 冀 jì Shijiazhuang 石家庄 Shíjiāzhuāng 187.700
HL Heilongjiang 黑龙江 Hēilóngjiāng 黑 hēi Harbin 哈尔滨 Hā'ěrbīn 454.000
HA Henan 河南 Hénán 豫 yù Zhengzhou 郑州 Zhèngzhōu 167.000
HB Hubei 湖北 Húběi 鄂 è Wuhan 武汉 Wǔhàn 185.900
HN Hunan 湖南 Húnán 湘 xiāng Changsha 长沙 Chángshā 210.000
JS Jiangsu 江苏 Jiāngsū 苏 sū Nanjing 南京 Nánjīng 102.600
JX Jiangxi 江西 Jiāngxī 赣 gàn Nanchang 南昌 Nánchāng 167.000
JL Jilin 吉林 Jílín 吉 jí Changchun 长春 Chángchūn 187.400
LN Liaoning 辽宁 Liáoníng 辽 liáo Shenyang 沈阳 Shěnyáng 145.900
QH Qinghai 青海 Qīnghǎi 青 qīng Xining 西宁 Xīníng 721.200
SN Shaanxi 陕西 Shǎnxī 陕 shǎn or 秦 qín Xi'an 西安 Xī'ān 205.600
SD Shandong 山东 Shāndōng 鲁 lǔ Jinan 济南 Jǐnán 153.800
SX Shanxi 山西 Shānxī 晋 jìn Taiyuan 太原 Tàiyuán 205.600
SC Sichuan 四川 Sìchuān 川 chuān or 蜀 shǔ Chengdu 成都 Chéngdū 485.000
YN Yunnan 云南 Yúnnán 滇 diān or 云 yún Kunming 昆明 Kūnmíng 394.000
ZJ Zhejiang 浙江 Zhèjiāng 浙 zhè Hangzhou 杭州 Hángzhōu 102.000

Referências

Ver também[editar | editar código-fonte]