Línguas mamoré-guaporé

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Disambig grey.svg Nota: Não confundir com área linguística Mamoré-Guaporé.
Mamoré-Guaporé

Bolívia

Falado em:  Bolívia
Total de falantes:
Família: Arawak
 Mamoré-Guaporé
Códigos de língua
ISO 639-1: --
ISO 639-2: ---
Pueblos originarios de Bolivia.png

As línguas mamoré-guaporé são um grupo de línguas aruaques faladas nas terras baixas do nordeste boliviano.[1]

Classificação[editar | editar código-fonte]

Classificação interna das línguas mamoré-guaporé (Jolkesky 2016):[1][2]

Mamoré-Guaporé
 • Mojo-Paunáka
 • Bauré-Paikonéka
  • Paikonéka
  • Bauré
   • Bauré
   • Joaquiniano
   • Muxojéone
   • Carmelito

Classificação interna do subgrupo Bolívia (também conhecido como o subgrupo achane ou shani) da família arawak segundo Ramirez (2019):[3][4][5]

Bolívia[6]

Reconstrução do Proto-Mamoré-Guaporé[editar | editar código-fonte]

Reconstrução do Proto-Mamoré-Guaporé (Jolkesky 2016):[1]

Número Glosa Proto-Mamoré-Guaporé Ignaciano Trinitário Paunáka Paikonéka Bauré
1. abóbora *mokuβɨ-re makure mkure *mukubɨre *mokoβire mokovis
2. água *ɨne une une ɨne ina *ine
3. algodão *kɔhɔ-re kaha-re kho-re kuhu-e kohoβu-re kahawo-r
4. amendoim *kɨrike-re kurike-re kriç-re kɨike - *kirike-re
5. animal doméstico *pero -pera -pero peu - -per
6. anta *samo sama samo samu i-somo som
7. arco-íris a-{ʔe} o-{ʔe} u-{e} - {ni}-aʔ
8. arraia *ihino ihina hino-mo ihinu ihino *sinu-mpe
9. árvore *βoku - βku-çi - {ape}-oko -wok(o)
10. asa *-poβo -paβa -poβo *-pubu - *-powo
11. assar *-himo- -a-hima-ka- -o-hmo-ko- -himu-k- - -himo- ‘queimar’
12. avó *-oʦe -aʦe -oʦe -use - *-ose
13. avô *-ɔʧɨko -aʧuka -oʧko *-uʧiku - *-aʃiko
14. bêbado *-kɔβɨ- -kaβa-ʔa- -koβo-o- -kubɨ-u- - -kavi-
15. beber, tomar *-er-o- -er-a- -er-o- -e- - -er(o)-
16. beija-flor *piʦe pitse pitse pise ‘pássaro’ pite *pite
17. bicho-de-pé *kitu-re situ-re stu-re kitu-e *sito-ri -
18. bicho-preguiça *puʔe puʔe puʔe pue - poʔe
19. boca *-nukɨ -nuku ‘bocado’ {hii}-nuku ‘bigode’ *-nukɨ - -noki
20. brasas *e-moni-ki e-mani-ki -moni e-muni-ki - *e-moni-si
21. cana *kute-nɔ akute-na ʔkute-no - kote-na-se kote-n
22. cantar *-akɔ- - - -aku-suni -aka- -ak-
23. capivara *uʧɨ uʧu uʧu *uʧɨ *aʔ-oʧi oʃ(i)
24. carão *koʧu-re kaʧu-re kʧu-re - - koʃo-r
25. carne *-eʧe -eʧe -eʧe -eʧe - -eʃ
26. casa *pe-nɔ -pe-na (dep) -pe-no (dep) - - -pe-n ‘toca’
27. céu *anɨ anu-ma anu-mo anɨ-mu ani ani
28. chifre *-hiʔɨ -hiʔu -hiʔu *-hiɨ -hi -hiʔ
29. chorar *-ijɔ- -ija-ʔ-a -ijo-ʔ-o -ju- -ʧo- -ja-
30. comer *-ni-ko- -ni-ka- -ni-ko- -ni-k- -ni-ko- -ni-(k)-
31. cortar *-ʧu-ko- -e-ʧuka- -ʧukoʔo- - - a-ʃok-
32. cupim *moto-rɨ mata-ru mto-ru - moto-ri-pa ‘cupinzeiro moto-ri
33. cutia *peri peʔi peʔi pei peri peri
34. dedo *-βoʔɨ-ki -βau-ki -βu-çi -buɨ *-βoʔi-ne-si *-woʔi-si
35. defecar *-sɔ- -sa-ka- -so-ko- - - -sa-(p)-
36. doente *-huma -ka-huma -ko-hma - - *-hom
37. doer *-koti -kati -koti(-ʧo) -kuti ‘doente’ -koti ‘doente’ -koti-c-
38. dois *api- api- api- - - api-n
39. dormir *-imo-ko- -ima-ka- im-ko- -imu-k- -mo-k-o- -imo-k-
40. enguia *iti-re iti-re ʔti-re-pi iti-e oti-ra *iti-re
41. entrar *-kiɔpo- -siapa- -siop- bɨ-kupu- - -siap-
42. esposa *-jeno -jena -jeno -jenu - -jeno
43. espremer *kopiti-ko- -kapiti-ka- -kopʧa-ko- kupiti-k- - kopiti-e-k-
44. esquerda *-sɔpa -sapa -sopa - - -sap
45. folha *-po- -pa-ka-hi -po-ko-hi -pu-ne - -po-n
46. formiga *koʦi-rɨ kaʧi-ru kʧi-ru kusi-u koʧi-ri koʃi-ri
47. fritar *-surɨ- -suru-ka- -suu-ko- - - -sori-
48. fruta *-ʔi -ʔi -ʔi -i -ʔi *-ʔi
49. galho *-aβo -t-aβa -t-aβo(-hi) - - *-awo
50. genro *-ʧina -ʧina -ʧina - - ʃinaʔ
51. grande *ʧo i-ʧa-pe ʔ-ʧo-pe - - ʧo
52. grilo *βiʦi βiʧi βiʧi bisi βiʧi viʃi
53. homem *hirɔ a-haira ʔ-hiro - - hir(a)
54. ir *-jono- -jana- -jono- -jun- -ʧono- -jon(o)-
55. jacaré *kɔhiɨ-re kahiu-re khʸu-re kuhibu-e *kohi-re kahi-re
56. jacutinga *huβi huβi huβi *e-hubi - hovi-r(e)
57. lago *kɔkiɨ kakiu-re koçu-re - - aki
58. lavar *-kipɔ- -sipa-ka- -sip-ko- kipu-ch- - -sipa
59. levar *-ɔmo- -ama- -omo- -um- - -amo-
60. língua *-nene -nene -nene -pe-nene i-pe-ne -pe-nene
61. lobo-guará *okɔrɔ akara-ma okro-mo - - okara-nan
62. lua *kohe kahe kohe kuhe kehe-re kihe-r
63. luz, iluminar *-mika- -mika-ʔu -mik-ʔu - - -mika-
64. macaco *ijo ija ijo iju iʧo-re ijo-re
65. madeira *jɔkɨ-ki juku-ki jku-çi jɨkɨ-ke ʧaki-se *jaki-se
66. maduro *-jɔ- -ja-ʔa- -jo-ʔo- - - -ja-k-
67. mãe *-eno -ena -eno -enu *-eno -en(o)
68. mama, teta *-ʧeni -ʧene -ʧene -ʧene - *-ʃeni
69. mamar *(-ɔ)-hi-ko- -ahi-ka- -oh-ko- -uhi-k- - -hi-k-
70. mandioca *kɨha kuhu kuh-pa kɨha-pi - kaha-p
71. mão *-βoʔɨ -βaʔu -βoʔu ‘pulso’ -buɨ *-βoʔi -wo-
72. medo *-piko- -pika- -piko- -i-pik- - -piko-
73. milho *moke a-maki ʔ-moçi a-muke o-mose mos
74. morcego *βite βite βite bite βite-re vite-r
75. morrer *-epeno- -epena- -epeno- - - -epen(o-)
76. mosquito *aniʔɨ aniʔu *ʔniʔu anibɨ oni *aniʔ
77. mulher *eʦeno esena ʔseno -senu *-iteno eteno
78. mutum *ukuʔi ukuʔi ʔkuʔi - - wokoij
79. nariz *-siri -siri -siri - -sere-ki -siri-ki
80. ninho *-moko -maka-hi -moko-hi -muku-hi - ʃira-mok
81. noite *joti jati joti juti - *joti-ʔe
82. nuvem *ɨko uka-hi uko-hi ɨku ‘chuva’ iko ‘chover’ -
83. olho *-βɨki -uki-{ʔa} -uç-{ʔa} -bɨke *-βiki-s(e) -iki-se
84. onça *iʧini iʧini ʔʧini isini iʧene iʃini
85. orelha *-ʧoka -ʧaka-pe -ʧoka -ʧuka - -ʧok
86. osso *-(n)ope ij-ape ʔj-ope-çi e-upe *e-nope *e-nope
87. ouvir *-samo- -sama- -samo- -samu- - *-samo-
88. pai *-ija -ija -ija -ia - iaʔ
89. palmeira (bacuri) *koʧi kaʧi koʧ-no - koʧi koʃ
90. pato *pohi u-pahi ʔ-pohi u-puhi i-pohi ʔ-pohi
91. pato roncador *βonono βanana βnono - - wonon
92. peixe *himo hima himo himu ʔimo *himo
93. pele *-(ʧ)uma -uma-ma -um-mo - i-tioma *-ʧoma
94. pequeno *-ʧepi *-iʧepi-ʧu *-ʔ-ʧeʔ-ʧu -ʧepi-tɨ - -t-iʃepi
95. pescoço *-pike-(nɨ) -pike-nu -piçe-nu *-pike-nɨ - *-pihe
96. pessoa *oʧane aʧane ʔʧane uʧane oʧane ‘homem’ *oʧane
97. pimenta *ʧeti i-ʧeti ʔ-ʧeti u-ʧeti *e-ʧeti *ʃeti
98. piolho *-ine -iɲe -iɲe -ine - *-ine
99. piranha *urɨmɔ uruma ʔrumo *ɨmu orimo orima
100. porco *ʦimo-rɨ tsimaru *ʦmoru - simori simori
101. pulmão *-haha -haha -haha - - -hah
102. queimado *-hɨ- -i-hu- -i-hu- i-hɨ-e- - -him(o)-
103. rabo *-ihi-ki -ihi-ki -ih-çi *-ihi - -ihi-s
104. raposa *ʧɨje ʧuje ʧuje - ʧiʔe ʃijeʔ
105. rato *koʦo kaʦa koʦo kusu *koso kosio (Língua muxojeóne)
106. responder *-kopo- -hi-kapa- -hi-kpo- ha-kup- - -kopo-nia
107. roedor *majuko majuka ‘preá mjuko ‘coelho - *maʧoko ‘preá majak ‘preá
108. rosto *-mirɔ -mira -miro -miu-iɨke -{mi}miro -mira
109. saber *-ʧo- -eʧa- -eʧo- ‘lembrar’ *-eʧu-na- - -ʧo-
110. sangue *-iti iti iti -iti - -iti
111. sobrinho/a *-ʧe-(hi) -ʧe-hi -ʧe-ra - - -ʃi-h
112. sogra *-mose -i-mase -i-mse -muse - -mos
113. sogro *-moʧɨuko -i-maʧuka -i-mʧuko - - -moʃok
114. tartaruga *kipɨ sipu sipu kipɨ sipi{-ra} {ko-}sip(o)
115. terminar *-ito- -ita- -ito- - - -eto-
116. terra *moʦe mate-hi mote-hi mute-hi mose *mose
117. tia *-aka -aka ‘tia avó’ - - - -aka
118. tio *-kɨko -e-kuka - -kɨku - -kik
119. tomar banho *-koβo- -kaβa- -koβo- -kub- - -kowo-{jo-}
120. trazer *-ɔpɔ- -n-apa-na- -upu-n- - -apa-
121. três *mopo- mapa- mopo-na - - mpo-na
122. urucum *nire i-nire ʔ-nire - - nir
123. veado *kɔhɔβɔ kahaβa khoβo kusubu kohoβo kahaw
124. veado *mukɔ muka muko moka
125. velho *-ʧɔ, *-ʧo i-ʧa-si ʔ-ʧo-si -ʧu-bui e-ʧo -
126. veneno *mɔti -mati ʔ-moti - - mati
127. ver *-imoʔɔ- -ima-ʔa- -im-ʔo- -mu- -ʔimo-ʔa- -
128. vespa *hane hane hane hane - hane
129. voar *-ɔro- -ara- -oro- - - -aro-

Afixos[editar | editar código-fonte]

Morfemas gramaticais:[1]

Glosa Proto-Mamoré-Guaporé Ignaciano Trinitário Paunáka Bauré
atual *-i-ʔi -ʔi -r-i-ʔi - -iʔi
causativo *imo- imi- im- im- imo-
denominal atributivo *ko- ka- ka- ku- ko-
denominal privativo *mo- ma- ma- - mo-
descontínuo, caduco *-ini -(i)ni -ini -ini -in
exclusivo, limitativo *-i-ʧu (-r)-i-ʧu (-r)-i-ʧu - -iʃ
forma independente *-re -re -re -e -re
intensificador *-ne (-r-i)-ne (-r-i)-ne - *-ne
irrealis *-a a-, -a a-, -a a-, -a -a
médio-passivo *-si -(ka)-si -si - -si
nominalizador 1 *-rɨ, *-re -ru, -re -ru, -re -e -ri
nominalizador 2 *-βo -va -vo -bu -wo
perfectivo *-po -pa -po -pu -po
prospectivo *-jo -ja(-re) -jo(-re) -ju ‘intencional’ -jo ‘incompletivo’
reflexivo *-βo -va -vo -bu -wo
reportativo *-hi -hi -i-hi -hi -hi
tema verbal 1 *-ko -ka -ko -ku -ko ‘absolutivo’
tema verbal 2 *-ʧo -ʧa -ʧo -ʧu ‘aplicativo’ -ʧo ‘aplicativo’
transitivizador *ko- - ko- ku- ko-
CLS.ave/bico *-ʔi -ʔi -ʔi - -i
CLS.cilíndrico.duro *-ki -ki -çi -ke -si
CLS.cilíndrico.flexivel *-pi -pi -pi -pi -pi
CLS.cobertura *-mo -ma -mo - -mo
CLS.esferoidal.oco *-kɨ -ku -ku -kɨ -ki
CLS.esferoidal.maciço *-si -si -si - -se ‘ovoide’
CLS.fruta.redonda *-ʔi -ʔi -ʔi - -i
CLS.genérico *-no -na -na - -no ‘humano’
CLS.inseto *-si -si -si - -si
CLS.mamífero/membro *-ʔɔ -ʔa -ʔo - -a ‘animal’
CLS.oblonɡo/arredondado *-ʔe -ʔe -ʔe - -e
CLS.oblongo/laminar *-pe -pe -pe - -(m)pe
CLS.peixe/inseto *-po -pa -po - -po
CLS.plano.perpendicular *-ʧe -ʧe -ʧe - -ʃe
CLS.pó/semente *-pa -pa -pa -pa -pa
CLS.porção *-hi -hi -hi -hi -hi
CLS.tablóide *-pa -pa -pa - -pa

Reconstrução do Proto-Bolívia[editar | editar código-fonte]

Reconstrução do Proto-Bolívia (Ramirez 2019):[3]

Fonologia
15 proto-fonemas:
 • 11 consoantes: p, t, k, (ʔ), ts, tʃ, (s), ç, (h), m, n, r, w, j
 • 4 vogais: i, e, a, ʊ
Reconstrução do Proto-Bolívia (Ramirez 2019)
Número Proto-Bolívia Português Inglês
1. *-tʊ-ti cabeça
2. *-paki cabeça
3. *-(i)nakʊ testa
4. *-mira rosto
5. *-nane(i) rosto
6. *ka(i)[j]a medula / cérebro
7. *-çija pelo
8. *-ise / -isi pelo, pena
9. *-maka cabelo, ninho
10. *-tʃa cílio, pelo
11. *tʃaka orelha
12. *-kai-na-kʊ ouvido
13. *-(w)ʊki olho
14. *-kiri nariz
15. *-haka boca
16. *-paha boca
17. *-nʊkʊ boca
18. *-tsi(j)a lábio
19. *-aʔi dente
20. *-(pe)nene língua
21. *-çipa / *-tipa unha
22. *-iwa
23. *-paʔi coxa
24. *-çewe perna
25. *-tsane perna, coxa
26. *-pʊjʊ joelho
27. *-tsʊi[-ka-ke] joelho
28. *-wakʊ mão
29. *-pawa braço
30. *-tawa braço
31. *-çiʔu ombro
32. *tʃepa costas
33. *-(a)kai-kʊ costas, atrás
34. *çʊra barriga
35. *-(a)tʊrʊpi intestino
36. *-itika fezes
37. *-ke(a) defecar
38. *-naʔe cintura
39. *-ʔa corpo
40. *-tsene / *tsini urina
41. *-ta urinar
42. *-ja urinar
43. *[-pikʊ]-nʊ, *-tʃ-anʊ pescoço
44. *-k-eri-na garganta
45. *tʃaka peito
46. *-tʃene seio
47. *-ami / *amʊ coração, respirar
48. *[ta]-kʊʔine coração
49. *-haha pulmão
50. *-ʊpana fígado
51. *-ape(i) osso
52. *i[-ti] sangue
53. *ç-içi carne
54. *-(ʊ)ma, *-tʃʊ-ma pele
55. *-çi(ʔ)ʊ chifre
56. *-çiwʊ flor
57. *-pa(ne) folha
58. *itape espinho
59. *jʊi- ferrão, espinho
60. *-apare raiz
61. *-ak(a)i semente, pênis
62. *-ʔi fruta
63. *-na plantar
64. *-ʔa ovo
65. *-tʃ(a)i- / *-tʃe filho, pequeno
66. *ama novo (pessoa)
67. *a-ra[-hirʊ] novo
68. *ina cru, verde
69. *-iç(ʊ)i cauda
70. *-kina gordura
71. *-ʊçi gordura
72. *-iha nome
73. *eçaira homem, macho
74. *etsena mulher
75. *-iena esposa
76. *-ima marido
77. *-(i)hine filha
78. *atʃʊ avô
79. *-atse avó
80. *-ekʊ-ka tio
81. *-(k)aka tia
82. *-imatʃʊka, *-ima-atʃu-ka sogro
83. *-imase, *-ima-atse sogra
84. *-(a)newa sobrinho
85. *-tʃi- sobrinho
86. *-tʃina genro
87. *-tʃina-na nora
88. *ama- ('novo') neto(a)
89. *aja irmão
90. *-ati irmão + novo
91. *-etʃawi irmão + velho
92. *-piri irmão + novo
93. *-iʔa pai
94. *tata pai
95. *irena / *irana pais
96. *-ena mãe
97. *mimi mãe
98. *atʃane / *atʃani pessoa
99. *karajana não-índio
100. *ketʃe sol, dia
101. *aanʊ / *wanʊ céu, alto
102. *mika luz
103. *hare luz natural
104. *aʔe arco-íris
105. *mʊrʊ ano, tempo
106. *kaçe-re lua
107. *ʊne(i) água
108. *-ama água
109. *ha-ʔa água
110. *-atʊ água
111. *jama-ma pântano
112. *ikakʊ-re lago
113. *ʊka chuva
114. *kiwa chover
115. *(h)awʊ- / *-(h)awi vento, soprar
116. *jʊkʊ fogo, pau
117. *wʊkʊ pau
118. *-kai pau
119. *kai-mena floresta
120. *tsima cinzas
121. *paʔʊ cinzas
122. *emani-ki carvão
123. *-siri brasa
124. *peti casa
125. *-pena casa
126. *-awa ('viver') casa (moradia)
127. *aneka casa
128. *mari pedra
129. *mapai pedra
130. *kaçi pedra
131. *inariri areia
132. *mʊse areia, capoeira
133. *mate terra
134. *paʔi terra
135. *(a)pakeʔe / *epakeʔe chão
136. *kiçare fumaça
137. *ija-rʊ neblina, orvalho
138. *atʃe-ne caminho
139. *-isani roça
140. *jati noite
141. *e(t)sʊi-ki forquilha
142. *jʊ-tʃam- parede
143. *ep(e)aka onda
144. *-em-(h)atʃa resto
145. *itsipa-ra arco
146. *tʃapama caixa
147. *(w)asa corda
148. *enʊ- corda
149. *tamʊ-re faca, ferro
150. *pʊnʊ sino musical
151. *-jawa machado
152. *pʊ- machado
153. *mawe pente
154. *tutʊ pilão
155. *me(tsu)ti pote
156. *kʊhewe pote
157. *çapi / *çʊpi cântaro
158. *-maka roupa
159. *itʃewe sal
160. *ma-ti veneno
161. *-içu quente
162. *-asa-ka esquentar
163. *kamʊ esquentar
164. *patsʊ suor
165. *-(k)asa-ra ('quente-ra') frio
166. *ima-na frio
167. *-ahi seco
168. *mʊra- seco
169. *-ina / -ini cheio
170. *-ʊna bom
171. *ʊçe / *eçe bom
172. *(h)ine pesado
173. *atʃa / *itʃa grande
174. *hanai grande
175. *eje-re comprido
176. *perʊ comprido
177. *-a-harʊ largo
178. *ewi-re longe
179. *açi-re longe
180. *ane perto
181. *amairi muito
182. *pata molhado
183. *-e-tamʊ- molhado
184. *-çapʊ branco
185. *-hama preto
186. *kisa preto
187. *-tsi vermelho
188. *-kerʊ vermelho
189. *(hi)ja maduro
190. *-itʊwi doce
191. *sʊkare amargo
192. *kat(s)i azedo
193. *-çetʃe fedorento
194. *-esera afiado
195. *-kati doer
196. *-hʊma doente
197. *sapa esquerda
198. *muju podre
199. *-tʊpi reto, direto
200. *-itʃa(i) velho (usado)
201. *-era beber
202. *-kawaʔa bêbado
203. *-ni-ka comer
204. *-içima fome
205. *-hʊiri-ka engolir
206. *-ewera- /-emera- lamber
207. *-açi-ka mamar
208. *-ima-ʔa ver
209. *-kema ouvir
210. *-etʃa saber
211. *k-arawa aprender
212. *-ima-ka dormir
213. *-çapʊ / *-wapʊ sonho
214. *-epe-na morrer
215. *-kaʊpa matar
216. *e-ʔa bater
216ª. *-witʃa bater
217. *-jana ir
218. *-pai- ir
219. *-pa(na) ir
220. *-atʃa-ika andar
221. *-ama levar
222. *kaʔepa- vir
223. *-(i)sima chegar
224. *-aw(i)-ka voltar
225. *-(i)pa dar
226. *-kaʔe dizer
227. *-etʃa / *-itʃa dizer
228. *-ema voz
229. *-aʔw(e) palavra
230. *-ena / *-ene avisar
231. *-(h)ara queimar
232. *-hima assar
233. *-kipa lavar
234. *-ka-wa banhar
235. *-(ç) aça limpo
236. *-wenapa cair
237. *-kahʊ cair
238. *-(em)iri- cair
239. *-aʔi-ka vomitar
240. *api-kʊ soprar
241. *-pika ter medo
242. *-ara voar
243. *-aw(i)a nadar
244. *-iwe-ka deitado
245. *-ina-ka deitado na rede
246. *ipe cama
247. *tʃʊma banco
248. *-etʃepʊ-ka de pé
249. *-(i)tʃema de pé
250. *-kamʊre- acender
251. *[-ka]-tʃane acompanhar
252. *-imi- ajudar
253. *-epʊ(i)-ri- arrancar
254. *-taka- arrotar
255. *-(h)anʊʔe atravessar
256. *-aka cantar
257. *-isa capinar (tirar a grama)
258. *-ke(hʊ)ka cavar
259. *-(k)itʃa chamar
260. *-ʊme-çʊ cheirar
261. *ija-ʔa chorar
262. *-waha-ka coçar
263. *eha-ka correr
264. *-(a)itʃʊ-ka cortar
265. *-pari- costurar
266. *tʃʊna cozinhar
267. *-etata cravar
268. *-ipʊ(i)-tʃa curar
269. *-çira dançar
270. *-akapa-ha achar, encontrar
271. *-eka-ra enterrar
272. *-siapa entrar
273. *-aha / *-ahʊ escrever
274. *-kʊtʃa esperar
275. *-kapiti espremer
276. *jʊ(wʊ)-ka flechar, atirar
277. *-sʊrʊ fritar
278. *-sa / *-ka fumar
279. *-ʊna guardar
280. *-(m)ama-ʔa inchar
281. *-çepʊ- jogar
282. *-ʊrʊçi juntar-se
283. *-wana mandar
284. *-ikʊti medir
285. *-(a)ipʊi mentir
286. *-wane pagar
287. *-wejo pegar
288. *-ini pescar
289. *-kapa pisar
290. *-etere pular
291. *-çitʃʊ- / *-çiri puxar
292. *-ema, *-ʊma querer, gostar
293. *-aja / *-aça querer, gostar
294. *-wereku ralar
295. *-h-akapa receber
296. *-hai-kapa responder
297. *-j(ʊ)mapa responder
298. *-eka- rir
299. *-ame roubar
300. *-apana subir
301. *-ar-ʊʔa subir
302. *-ita terminar
303. *-ita / *-itʊ trabalhar
304. *-pi(ʔi)-r varrer
305. *nʊ-ti; *nʊ-; *-nʊ eu
306. *pi-ti; *pi-; *-pi tu
307. *re-ti; *re-; *-re 3sg/m
308. *rʊ-ti; *rʊ-; *-rʊ 3sg/f
309. *(a)wi-ti; *(a)wi-; *-(a)wi nós
310. *(j)i-ti; *(j)i-; *-i vós
311. *(e)na-ti; *na-; *-(a)na eles, plural
312. *-nae plural
313. *-hi coletivo
314. *-ne dependentizador
315. *-a dependentizador
316. *-ti independentizador
317. *-re independentizador
318. *-je possessão
319. *-na demonstrativo
320. *-ra demonstrativo
321. *ta anáfora
322. *na- interrogativo
323. *-ke locativo
324. *-inawa pejorativo
325. *-hi pejorativo
326. *-ʔi CL geral
327. *-na CL geral
328. *-pi CL fio
329. *-tsa CL fio
330. *-kʊ CL oco
331. *-si CL redondo
332. *-pe CL lâmina
333. *-pa CL pó
334. *-ka tema
335. *-tʃa tema
336. *-ʔa tema
337. *ka- positivo
338. *ma- negativo
339. *ka- causativo
340. *imʊ- causativo
341. *i- causativo
342. *a-, *-a irreal
343. -tʃʊ causativo
344. *-wa reflexivo
345. *-kaka recíproco
346. *-kana passivo
347. *-si passivo
348. *-ina benefactivo
349. *-(i)ʔi imperfectivo
350. *-ini passado
351. *-pa
352. *-ja futuro
353. *-itʃʊ somente
354. *-(n)ini frustrativo
355. *-çi reportativo
356. *tʃa / *tʃʊ verbalizador
357. *(w)aka não
358. *-haina não
359. *apa- um
360. *api- dois
361. *mapa- três
362. *-pira animal de criação
363. *tsarʊ, *itʃʊrʊ mucura opossum
364. *atikʊ-re tamanduá
365. *paʔe preguiça
366. *mata tatu
367. *kapi-re tatu
368. *aça / *ʊçʊ tatu-canastra
369. *ʊtʃʊ capivara
370. *japa paca
371. *peʔi-ri cutia
372. *matse esquilo
373. *kaʃas esquilo
374. *kʊmitʃe / *jumita-re cuandu, porco-espinho
375. *katsa, *aça / *ʊçʊ rato
376. *majaka preá, (Cavia sp.)
377. *kema anta
378. *kimarʊ queixada (porco)
379. *arapana veado
380. *ana veado
381. *mʊka veado
382. *kaçawa / *kiçawa veado-campeiro
383. *sipitʊ irara
384. *jʊma-ri-a irara tayra
385. *kapeçi quati
386. *wita lontrinha
387. *asaina-re maracajá
388. *itʃini onça
389. *tamʊkʊ cão
390. *kawe cão
391. *(w)akara lobo
392. *tʃʊje raposa
393. *itʃi bugio howler monkey
394. *patare coatá spider monkey
395. *apere macaco-da-noite
396. *waʔʊ zogue-zogue (macaco)
397. *ijʊ caiarara capuchin monkey
398. *wite-re morcego
399. *ʊpahi pato
400. *sʊ- pato macho
401. *wanana ananaí (pato)
402. *wisisi bichichi (pato)
403. *tʃaka-wi tachã screamer
404. *mʊjʊʔʊ bacurau nightjar
405. *wakʊre bacurau
406. *tʃʊripapa bacurau
407. *wehʊhʊ urutau potoo
408. *waʔa garça-dorminhoca
409. *tʊte curicaca ibis
410. *jʊnʊ cegonha
411. *siwi pomba
412. *(w)ʊkaʔi mutum curassow
413. *tʃʊni mutum
414. *waraka- aracuã chachalaca
415. *takʊra jacu guan
416. *(kʊ)çʊi cujubim piping-guan
417. *matʃe saci cuckoo
418. *ʃʊmʊrʊ-kʊkʊ murucututu owl
419. *senakʊ urubu-rei
420. *(i)sʊwi urubu-cabeça-vermelha
421. *piripiri gavião
422. *siʔa cã-cã (gavião)
423. *waja caracará
424. *wakaʔa acauã
425. *patʊre japiim oropendola
426. *matikʊ corrupião oriole
427. *warʊ papagaio
428. *kʊtare / *katare saracura rail
429. *katʃʊre carão
430. *tsaʔi araçari
431. *çana-re tucano
432. *wajʊ inambu
433. *makʊ inambu
434. *kaipa-re ema rhea
435. *witʊk- bem-te-vi
436. *pitse beija-flor
437. *matʃe sabiá thrush
438. *aman(i)a iguana
439. *tsemʊ lagarto
440. *masʊrʊpi lagarto
441. *lʊpi lagarto
442. *k(a)itʃare cobra
443. *mapʊ cobra-de-duas-cabeças
444. *apari jiboia
445. *kaçiʊre jacaré
446. *kipʊ-re quelônio
447. *kipa-rʊ sapo
448. *çima peixe
449. *jana surubim
450. *tatʃaka rabeca
451. *watʃere tambuatá
452. *kepatʊ / *kapatʊ cascudo
453. *samapi tucunaré
454. *seti acará
455. *akʊpee matrinxã
456. *enere traíra
457. *pʊha-r jeju
458. *ʊrʊma piranha
459. *kapi sarapó
460. *iti-re muçum eel
461. *ihina arraia stingray
462. *matarʊ formiga-saúva
463. *katʃi-rʊ / *ketʃi-ri formiga-de-fogo
464. *kanaʔi formiga-taxi
465. *ça(ʔ)ne vespa
466. *mapa abelha
466ª. *(i)piti abelha
467. *tʃʊ(jʊ)e mosca
468. *kane larva
469. *aniʔ(w)ʊ pernilongo mosquito
470. *hikai mosquito
471. *patsi pium
472. *a(ra)ma-ka mutuca horsefly
473. *tsaka-ra gafanhoto locust
474. *witʃi grilo
475. *-ine piolho
476. *kaitʊ-re pulga
477. *titi / *kiti carrapato
478. *keʃe escorpião
479. *kematʊ aranha
480. *kaija caracol
481. *tʃarʊ concha
482. *(kʊ)sipi concha
483. *ʊtʃe-pi minhoca
484. *mapare sanguessuga
485. *çepi-pi / *çʊpi- cipó liana
486. *katʃi uricuri (palmeira)
487. *kajara macaúba
488. *waçere-na buriti
489. *(i)pihipe-re pupunha
490. *sʊmi / *sʊmʊ sumuqué
491. *mamʊ ipê, tajibo
492. *inire urucu achiote
493. *mapaw(a) samaúma
494. *majʊsi / *majasi abacaxi pineapple
495. *paki / *peki jutaí
496. *ehawihi tiririca
497. *kaʔe-re batata-doce
498. *ere cuia gourd
499. *tara cabaça
500. *makʊ-wi abóbora
501. *kami abóbora
502. *kanawa assacu
503. *(e)kʊʃʊ, *ekaʃa-pa mandioca
504. *esa-rʊ-hi capim grass
505. -hi capim
506. *kʊri flecha
507. *ekʊtena cana-de-açúcar
508. *sipa-ni milho
509. *sapara milho
510. *ama milho verde, choclo
511. *kaça(wa)-re + *enʊ algodão
512. *katami cedro
513. *kapapa ingá
514. *kapara angico, paricá
515. *kawitʊ tururi
516. *jʊkʊ-ra ambaúba
517. *kairi-na banana
518. *kʊriki amendoim peanut
519. *jana jenipapo
520. *kakina abiurana
521. *atʃi-ti pimenta
522. *sawa-re tabaco
523. *ati urtiga
524. *mita tarumá

Ver também[editar | editar código-fonte]

Bibliografia[editar | editar código-fonte]

 • Cardús, José (1886). Las misiones franciscanas entre los infieles de Bolivia: situación del estado de ellas en 1883-1884. Barcelona: Librería de la Inmaculada Concepción.
 • Danielsen, Swintha (2007). Baure: An Arawak language of Bolivia. Indigenous languages of Latin America (ILLA), vol. 6. Leiden: CNWS.
 • Danielsen, Swintha (2011). The personal paradigms in Baure and other South Arawakan languages. In Antoine Guillaume; Françoise Rose (eds.). International Journal of American Linguistics 77(4): 495-520.
 • Danielsen, Swintha (2012). Afijos compuestos y su lexicalización en el baure (arawak). In Hebe A. González; Beatriz Gualdieri (eds.). Lenguas indígenas de América del Sur, vol I: Fonología y Léxico, pp. 151-171. Mendoza: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo; Sociedad Argentina de Lingüística.
 • Danielsen, Swintha (2013). Evaluating historical data (wordlists) in the case of Bolivian extinct languages. In Astrid Alexander-Bakkerus; Otto Zwaartjes (eds.). Historical reconstruction of American languages, pp. 272-298. STUF - Language Typology and Universals/ Sprachtypologie und Universalienforschung, 66(3). Bremen: Akademie Verlag.
 • Danielsen, Swintha (s.d.a) Léxico Joaquiniano. Disponível em: http://research.uni-leipzig.de/baureprojekt/JoaquinianoLexico/lexicon/main.htm. Acesso em: 08/2014.
 • Danielsen, Swintha (s.d.b). Baure lexicon. [manuscrito]
 • Danielsen, Swintha; Terhart, Lena (2014). Paunaka. In Mily Crevels; Pieter Muysken (eds.). Lenguas de Bolivia, vol. III: Oriente, pp. 221-258. La Paz: Plural Editores.
 • D’orbigny, Alcide Dessalines (1879). Idiomes des Indiens ou Naturels des Provinces de Chiquitos et Mojos. [manuscrito]
 • Rose, Françoise (2014). Mojeño trinitario. In Mily Crevels; Pieter Muysken (eds.). Lenguas de Bolivia, vol. III: Oriente, pp. 59-98. La Paz: Plural Editores.
Outras reconstruções

Notas e referências

 1. a b c d Jolkesky, Marcelo (2016). Uma reconstrução do proto-mamoré-guaporé (família arawák). LIAMES: Línguas Indígenas Americanas, 16(1), 7-37. doi:10.20396/liames.v16i1.8646164
 2. Jolkesky, Marcelo Pinho de Valhery. 2016. Estudo arqueo-ecolinguístico das terras tropicais sul-americanas. Doutorado em Linguística. Universidade de Brasília.
 3. a b Ramirez, Henri (2019). Enciclopédia das línguas arawak: acrescida de seis novas línguas e dois bancos de dados. (no prelo)
 4. Ramirez, Henri, & França, Maria Cristina Victorino de. (2019). Línguas Arawak da Bolívia. LIAMES: Línguas Indígenas Americanas, 19, e019012. https://doi.org/10.20396/liames.v19i0.8655045
 5. Ramirez, Henri (2020). Enciclopédia das línguas Arawak: acrescida de seis novas línguas e dois bancos de dados 🔗. 3 1 ed. Curitiba: Editora CRV. 290 páginas. ISBN 978-65-251-0234-4. doi:10.24824/978652510234.4 
 6. Mamoré-Paraguai em Jolkesky (2016)
 7. Mamoré-Guaporé em Jolkesky (2016)